fbpx

Fundacja na Rzecz Seniorów BONUM VITAE

27 grudnia 2017
2 146 Wyświetleń

W Lublinie mieszka ponad 80 tys. osób, które ukończyły 60 rok życia. Nazywani wdzięcznie seniorami boją się samotności, problemów ze zdrowiem, często borykają się z problemami finansowymi. Ich aktywność intelektualna i fizyczna to głównie oglądanie telewizji i słuchanie radia. Działająca w Lublinie Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” oferuje usługi informacyjne oraz edukacyjne dedykowane osobom starszym, tak aby mogli swoje dojrzałe lata spędzić w większym poczuciu bezpieczeństwa i radości życia.

Fundacja jest laureatem konkursów „Miejsce Przyjazne Seniorom” – edycja 2014 i 2017 oraz „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Aktualnie, w ramach tego programu, realizuje innowacyjny projekt pn. „Lubelscy Seniorzy wiedzą więcej”, którego celem jest wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz informacji dotyczących problemów dnia codziennego, z jakimi się borykają. Dotyczy to kwestii prawnych, finansowych (banki, ZUS), zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i wielu innych. – Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji osób starszych w Lublinie poprzez wsparcie ich bezpłatnymi poradami, co z kolei przyczyni się do rozwiązania ich konkretnych problemów – podkreśla Piotr Nakonieczny, prezes zarządu fundacji.

Na liście porad prawnych Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” znajdują się między innymi profesjonalne wsparcie w zakresie: postępowań egzekucyjnych, eksmisji, postępowania spadkowego, zawierania ugód, spraw odszkodowawczych (wynikających z np. wypadków komunikacyjnych czy błędów lekarskich), ustalenia pełnomocnika /opiekuna oraz postępowań alimentacyjnych.

Fundacja, która działa od 2013 roku, ma na swoim koncie zrealizowane zadania publiczne dotyczące edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin oraz realizacje projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014–2020 w zakresie szkoleń komputerowych ECDL dla osób 50+.

Aktualnie, we współpracy z ekspertami rynku mieszkaniowego, realizowany jest w Lublinie projekt pn. „NIERUCHOMOŚCI SENIORA”, w ramach którego osoby starsze otrzymają bezpłatnie porady dotyczące wszelkich spraw związanych z nieruchomościami.

Więcej na: www. bonumvitae.org.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 16.00 do biura przy ul. Zana 38, lokal 014, tel. 695 223 336

Piotr Nakonieczny

Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w latach 2014–2016. Od 2015 r. pracuje w komisjach konkursowych powoływanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin, oceniających oferty na realizację zadań publicznych składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Współpracuje ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny; jest doradcą Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Zostaw komentarz