fbpx

IV Ogólnopolski Kongres Politologii

18 września 2018
1 090 Wyświetleń

W dniach 18-20 września br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Politologii. W tym roku organizacja wydarzenia przypadła Wydziałowi Politologii UMCS, przy udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych PAN. Proponowany temat Kongresu –Państwo w czasach zmiany, jest w zamyśle próbą koncentracji na podstawowych, „tradycyjnych” kategoriach politologicznych jakimi są państwo i władza, ale z uwzględnieniem dynamiki oraz zmienności, nowych jakościowo cech otoczenia społecznego, w którym państwo funkcjonuje. Chodzi o zmiany na poziomie wnętrza państwa, ale i systemu międzynarodowego. W ramach wydarzenia przewidziano 104 różnorodne panele, pogrupowane w cztery filary tematyczne:

I. – Uwarunkowania zmiany środowiska państwa,

II. – Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany,

III. – Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany,

IV. – Badanie państwa w czasach zmiany.

Do Lublina przyjadą goście z całego świata – w Kongresie weźmie udział 726 badaczy z 85 ośrodków naukowych, z czego 30 uczestników reprezentuje jednostki zagraniczne, zaś 43,5% prelegentów Kongresu stanowią kobiety. Udział w rozpoczęciu wydarzenia zapowiedział dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład inaugurujący Kongres wygłosi prof. Stefano Guzzini, politolog niemiecko-francuskiego pochodzenia, specjalizujący się w teorii stosunków międzynarodowych. Podczas otwarcia wystąpi także prof. Ilter Turan, prezydent International Political Science Association w latach 2016-2018.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości znalazły odzwierciedlenie także w programie wydarzenia, w postaci dwóch sesji plenarnych otwierających obrady (18 września). Pierwsza z nich nosi tytuł: Państwo w czasach zmiany. Drugą zatytułowano:100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia. Istotnym elementem Kongresu będzie sesja Polityka zagraniczna Polski racja stanu, cele, strategia (20 września), z udziałem m.in. Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Krzysztof Szczerskiego, szefa Gabinetu Prezydenta RP.

W 2018 roku Wydział Politologii UMCS obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji, w ramach Kongresu, odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału (19 września), podczas którego współpracownikom i przyjaciołom jednostki zostaną wręczone Medale Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medale 25-lecia Wydziału oraz tytuły Zasłużonego Profesora.
Idea organizacji kongresów politologicznych w Polsce, zainicjowana przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, została po raz pierwszy zrealizowana w 2009 roku. Wtedy to pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali I Kongres Politologii. Trzy lata później organizacji wydarzenia podjęli się badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. III Kongres Politologii odbył się w 2015 roku w Krakowie, dzięki staraniom pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IV Kongres Politologii został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Poszczególne panele w dniach 18-20 września odbędą się na: Wydziale Prawa i Administracji UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5), Wydziale Humanistycznym UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A), Wydziale Ekonomicznym UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5) oraz na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3). Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu jako słuchacze – wstęp wolny. 

Wydarzenie łączy się z prezentacją ważnej publikacji Polska. Eseje o stuleciu, związanej z obchodzoną setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.Ta pozycja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Słowem wstępnym publikację opatrzył prof. Michał Kleiber. Autorami esejów są polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w krajum.in. Marek Belka, Adam D. Rotfeld, Andrzej Chwalba, Andrzej Friszke, Jan Miodek, Krystyna Skarżyńska, Janusz H. Skalski, Witold M. Orłowski, Ryszard Bugaj czy Stanisław Michałowski.Polska. Eseje o stuleciu zawiera rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej, relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury. Nie brakuje także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

Program wydarzenia:

18 września 2018 roku

09.15 – 11.15 – Rejestracja uczestników (hol WPiA)
11.15 – 11.20 – Przywitanie uczestników Kongresu – Prof. Iwona Hofman, Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego, Prof. Marek Pietraś, Przewodniczący Rady Programowej (Aula WPiA)
11.20 – 12.00 – Keynote speaker – Prof. Stefano Guzzini
12.00 – 14.30 – Sesja plenarna Państwo w czasach zmiany
Moderatorzy: Prof. Marek Pietraś, Prof. Andrzej Mania
Uczestnicy:
– Prof. Teresa Łoś-Nowak, Uwarunkowania zmiany środowiska państwa
– Prof. Andrzej Antoszewski, Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany
– Prof. Roman Kuźniar, Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany
– Prof. Zbigniew Czachór, Państwo członkowskie Unii Europejskiej w czasach zmiany
– Prof. Alicja Stępień-Kuczyńska, Państwa Europy Środkowej i Wschodniej w procesie zmiany
– Prof. Jarosław Hrycak, Ukraina jako państwo w czasach zmiany
– Prof. Mirosław Karwat, Badanie państwa w czasach zmiany
14.30 – 15.15 – Lunch (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – I, II, III piętro)
15.15-16.30 – Otwarcie Kongresu – Prof. Iwona Hofman, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Prof. Marek Pietraś, Przewodniczący Rady Programowej
– Dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Prof. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– Prof. Arkadiusz Żukowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
– Prof. Tadeusz Wallas, Przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
– Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
– Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
– Prof. Ilter Turan, President of International Political Science Association
– Wręczenie Medalu Św. Cyryla i Metodego Prof. Zacharowi Szybiece
16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa
17.00 – 18.45 – Sesja plenarna 100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia
Moderatorzy: Prof. Ewa Maj, Prof. Stanisław Michałowski
Dyskutanci:
– Prof. Antoni Dudek
– Prof. Andrzej Friszke
– Prof. Andrzej Paczkowski
– Prof. Waldemar Paruch
19.30 – Koncert: Piotr Selim – Tu i teraz
20.00 – Uroczysta kolacja (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – I, II, III piętro)

19 września 2018 roku

8.00 – 10.00 – Sesje tematyczne
10.00 – 10.30 – Przerwa kawowa
10.30 – 12.30 – Sesje tematyczne
12.30 – 13.30 – Lunch
13.30 – 15.30 – Sesje tematyczne
15.30 – 16.00 – Przerwa kawowa
16.00 – 18.00 – Sesje tematyczne
19.00 – Kolacja
21.00 – Widowisko artystyczne: Sen o mieście, Anioły Lubelskie

20 września 2018 roku

8.00 – 10.00 – Sesje tematyczne
10.00 – 10.30 – Przerwa kawowa
10.30 – 12.30 – Sesje tematyczne
12.30 – 13.30 – Lunch
13.30 – 15.30 – Uroczyste zakończenie IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii – Sesja nr 86

Zostaw komentarz