fbpx

KUL – przewodniczący samorządu studenckiego na czele Forum Uniwersytetów Polskich

4 lutego 2016
Komentarze wyłączone
823 Wyświetleń

tokarski-tomaszStudent KUL Tomasz Tokarski został przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2017. Wyboru dokonali delegaci 20 samorządów studenckich zrzeszonych w Forum na styczniowym posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w Warszawie.

Tomasz Tokarski jest studentem bezpieczeństwa narodowego oraz doktorantem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W styczniu br. po raz drugi został wybrany przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Ponadto był dyrektorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie oraz jest przewodniczącym Regionu Lublin Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club.

Forum Uniwersytetów Polskich to autonomiczne porozumienie samorządów studenckich z uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Forum reprezentuje interesy studentów polskich uniwersytetów, a także jest podmiotem opiniodawczym i konsultacyjnym dla Parlamentu Studentów RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organów reprezentujących polskie środowisko akademickie. W posiedzeniach tych środowiskowych gremiów Forum reprezentuje przewodniczący.

Komenatrze zostały zablokowane