fbpx

Lubelska Fundacja Rozwoju – 30 lat pracy dla regionów

23 września 2021
625 Wyświetleń

Ponad 2,2 mld złotych pomocy dla przedsiębiorców i samorządów, 303 zrealizowane projekty, 75 tysięcy przeszkolonych osób, ponad 13 tysięcy usług doradczych, tak prezentuje się wynik 30 lat działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Dzisiaj LFR to jedna z najdłużej działających agencji rozwoju regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy też do największych, obecnie ma swoje agendy na terenie sześciu województw w Polsce.

Lubelska Fundacja Rozwoju powstała w 1991 roku, jako oddolna inicjatywa instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy regionu. Fundatorami były tak różne podmioty jak m.in. Bank Depozytowo-Kredytowy, Fundacja Solidarności Regionu Środkowo-Wschodniego, Gmina Lublin czy Wojewoda Lubelski, reprezentujący Skarb Państwa. Od początku działalność LFR była nakierowana na wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, poprzez pomoc przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym.

Prof. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju

– Bez fałszywej skromności mogę stwierdzić, że takiej prorozwojowej instytucji pozarządowej Lubelszczyzna nie miała nigdy wcześniej. Tak więc przyszło się nam zmierzyć z nie lada wyzwaniem. Cele, jakie postawiono przed Fundacją były z jednej strony niezwykle szerokie, ale z drugiej pozwalały skoncentrować się na określonym spektrum działania. A jest nim niezmiennie przede wszystkim wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości

mówi prof. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, który zarządzą instytucją od początku jej istnienia.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin i Prof. Andrzej Kidyba, Prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez LFR, który wywarł największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w woj. lubelskim, a także na rozwój instytucjonalny samej Fundacji był Polsko – Brytyjski Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt, w latach 1995-1999, pozwolił na rozbudowę oferty usług dla małych i średnich przedsiębiorców oraz wprowadzenie nowych instrumentów finansowych i doradczych. Co więcej, środki, które miały być wydane w oparciu o założenie wskaźników strat, zostały utrzymane na tym samym poziomie przy osiągnięciu wszystkich efektów zakładanych przez rząd brytyjski.

Potwierdzeniem wiodącej pozycji Lubelskiej Fundacji Rozwoju wśród instytucji otoczenia biznesu było pełnienie przez Fundację w latach 2001 – 2019 zadań Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Dostępność pomocy przedakcesyjnej na niespotykaną dotąd skalę przyczyniła się do przygotowania lubelskich mikro, małych i średnich firm do korzystania z pomocy w ramach funduszy strukturalnych (której odbiorcą stała się Polska dzięki członkostwu w Unii Europejskiej).

Efektem działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako RIF było podpisanie blisko 2,5 tys. umów dotacji na łączną kwotę blisko 1,2 mld zł. Tym samym, taka skala środków trafiła za pośrednictwem LFR do przedsiębiorców i samorządów.

Zbigniew Marchwiak, Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Lubelska Fundacja Rozwoju, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, wynikającym z globalizacji gospodarki, jak również z coraz wyższego poziomu konkurencyjności, ułatwia także dostęp do kapitału zewnętrznego na rozwój działalności. Przykładem takiego wsparcia jest działalność Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. oraz Funduszu Pożyczkowego LFR. Działalność pożyczkowa jest prowadzona w Lubelskiej Fundacji Rozwoju od 2001r. Aktualnie Fundusz Pożyczkowy LFR jest jednym z najbardziej aktywnych tego typu funduszy w Polsce. LFR jest pośrednikiem finansowym wybranym m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, udzielającym bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom w postaci pożyczek unijnych na rozwój ich działalności gospodarczej. Skala aktywności pożyczkowej z roku na rok jest coraz większa a dotychczasowe efekty działalności Funduszu to m.in. ponad 6 tys. udzielonych pożyczek na kwotę blisko 820 mln zł.

– Droga jaką przeszliśmy, począwszy od etapu budowania instytucji, na pełnieniu roli RIF kończąc, a dziś organizacji uczestniczącej w grze rynkowej, związana była z wykorzystywaniem wszelkich instrumentów wspierania przedsiębiorczości, jak również stawianiem czoła poważnym wyzwaniom dotyczącym innowacyjności, nowych technologii, czy certyfikacji jakości. W codziennej pracy na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wykorzystujemy zdecydowaną większość stosowanych w Europie instrumentów wspierania przedsiębiorczości, jak: szkolenia, doradztwo, poręczenia kredytowe, gwarancje, pożyczki, venture capital, business angels, kojarzenie przedsiębiorców (m.in. misje handlowe)

mówi prof. Andrzej Kidyba, prezes LFR.

Lubelska Fundacja Rozwoju była także jednym z pomysłodawców i założycieli wielu przedsięwzięć gospodarczych w regionie, m.in. Portu Lotniczego Lublin, Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości i Inkubatora Przedsiębiorczości w Puławach, Targów Wschodnich, Quality Management Centre – pierwszej spółki wdrażającej systemy ISO.

Obecnie Fundacja działa nie tylko na terenie Lubelszczyzny, ale również województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, a od niedawna, łódzkiego.

– Sposób funkcjonowania, jaki sobie założyliśmy powołując do życia Fundację, to pełen profesjonalizm i transparentność. Takie podejście pozwoliło nam zrealizować ponad 300 różnego rodzaju projektów. Pamiętajmy przy tym, że nie jesteśmy finansowani z budżetu samorządów ani budżetu państwa, dlatego też postawiliśmy na koncepcję „dwupolówki”. Jedna część środków musi być wypracowana w oparciu o działalność własną oraz działalność podmiotów zależnych, drugą musimy pozyskać z projektów zewnętrznych. Łącznie wsparliśmy przedsiębiorców i samorządowców kwotą ponad 2 mld 160 mln zł pomocy. To gigantyczne jak na jedną instytucję kwoty. Dla mnie to dowód naszej siły i powód do dumy z całego zespołu Fundacji

podkreśla prof. Andrzej Kidyba.

foto Lubelska Fundacja Rozwoju

Zostaw komentarz