fbpx

Lubelskie święto nauki

7 września 2020
869 Wyświetleń

Po raz pierwszy w historii lubelskiej nauki uczelnie publiczne Lublina wspólnie z Urzędem Miasta Lublin zorganizowały wspólną, innowacyjną formułę festiwalu online pod nazwą Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Inicjatywa pozwala na zachowanie ciągłości w upowszechnianiu, promowaniu oraz popularyzowaniu nauki i badań naukowych w społeczeństwie i stanowi jednocześnie doskonały przykład wzajemnej, bardzo dobrej współpracy w celu realizacji misji i wizji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Podczas konferencji prasowej  zorganizowanej na UMCS poinformowano o szczegółach wydarzenia, która będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji www.lui.lublin.eu, w terminie 22-24.09.2020 r. Dzięki wirtualnej formie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu.

Dla kandydatów na studia zostały stworzone specjalne wirtualne stoiska lubelskich publicznych uczelni wyższych oraz Miasta. Mimo nowych okoliczności, dzięki nowoczesnym, technicznym rozwiązaniom będziemy mogli zachować atmosferę bliskich spotkań z przyszłymi studentami, nawiązać interakcje oraz przede wszystkim ułatwić proces rekrutacji do szkół wyższych. 

Celem Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki jest ukazanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integracja i współpraca społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukazanie osiągnięć i działań poszczególnych uczelni na polu walki z wirusem SARS-CoV-2.
Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane polsko i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Miasta na polu sztuki i kultury.

Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców krajowych i międzynarodowych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 


Lubelskie Wirtualne Dni Nauki to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II
w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie stanowi odpowiedź na aktualną sytuację epidemiczną, a co za tym idzie wyzwania czasów kryzysu, w których przyszło nam żyć. Jest również dowodem wzajemnej, dobrej współpracy w kierunku realizowania wspólnej misji i wizji uczelni, jakim jest nauka dla wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy odległości. Lubelskie Wirtualne Dni Nauki są bezprecedensowym i unikalnym na skalę ogólnopolską projektem. Dzięki tej inicjatywie, uczelnie Lublina i Urząd Miasta Lublin, wspólnie przyczyniają się do wzmocnienia potencjału intelektualnego i społeczno-gospodarczego Miasta i województwa lubelskiego zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Ze względu na okoliczności epidemiczne XVII Lubelski Festiwal Nauki w dotychczasowej, tradycyjnej formie, decyzją władz UMCS, pozostałych Uczelni oraz Miasta Lublin został przełożony na przyszły rok
i odbędzie się w dniach 17-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”.

Foto Łukasz Proll

Zostaw komentarz