fbpx

Lublin ma nowe muzeum

8 grudnia 2017
2 837 Wyświetleń

W budynku, w którym znajduje się Hotel Ilan przy ulicy Lubartowskiej zostało otwarte muzeum. Jest ono poświęcone znajdującej się tu przed wojną największej i najbardziej znanej uczelni talmudycznej na świecie – Jeszywas Chachmej Lublin, którą założył i której pierwszym rektorem był rabin Majer Szapira – chasyd, poseł na sejm, wizjoner i menadżer w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Szkoła została otwarta w 1930 roku. Rabin Szapira upowszechnił metodę nauczania Daf Jomi polegającą na tym, że każdego dnia Żydzi na całym świecie studiują jedną, tę samą kartę Talmudu. Okazały, wysoki na sześć pięter budynek przetrwał okres okupacji niemieckiej dzięki temu, że mieściła się tu żandarmeria wojskowa oraz szpital.  Po wojnie budynek przejął UMCS, a następnie Akademia Medyczna. Gmach dawnej szkoły talmudycznej został zwrócony Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w 2003 r. Cztery lata później po generalnym remoncie została ponownie otwarta synagoga. Od 2013 r. w gmachu lubelskiej jesziwy znajduje się Hotel Ilan.

Pomysłodawczynią muzeum jest Grażyna Pawlak, dyrektor Fundacji im. prof.Mojżesza Schorra, inicjatorka powstania w Warszawie Muzeum Żydów Polskich Polin. Muzeum znajdujące się w pomieszczeniach sąsiadujących z synagogą prezentuje dokumentację związaną z działalnością uczelni do czasu wybuchu II wojny światowej. Remont i wyposażenie zostało sfinansowane dzięki dotacji pozyskanej z Narodowego Centrum Kultury oraz wsparciu Hotelu Ilan i Miasta Lublin. Oprócz gromadzenia dokumentacji muzeum docelowo będzie również pełnić funkcje centrum edukacyjnego.

Wnętrze muzeum zaprojektował lubelski architekt Michał Fronk. Na ścianach znajdują się m.in. zdjęcia autorstwa przedwojennego fotografika Stefana Kiełszni. W największej sali zaprojektowanej w kształcie zwojów Tory znajduje się dokumentacja przybliżająca postać rabina Szapiry. Z kolei biblioteka, która słynęła  z bogatego, liczącego ponad 20 tysięcy pozycji księgozbioru docelowo będzie pełnić rolę czytelni i archiwum.

W uroczystości otwarcia muzeum, która miała miejsce 7 grudnia wziął udział m.in. rabin Polski Michael Schudrich oraz wnuk siostry założyciela jesziwy.

Zostaw komentarz