fbpx

Miasto zadba o zieleńce

13 maja 2020
710 Wyświetleń

Rzadsze koszenie miejskich trawników, naturalne i wysiewane łąki kwietne – tak Miasto Lublin zadba o zieleńce w tym roku. 

Do końca maja w 9 lokalizacjach będą zasiane łąki kwietne, które są w tym momencie przygotowywane do wysiewu. W kolejnych 23 lokalizacjach (o powierzchni łącznie 14 ha) w okresie letnim mieszkańcy zobaczą tabliczki informacyjne „Tu kosimy rzadziej”, które wyznaczą pozostawione nieskoszone fragmenty łąk naturalnych.

– Zrównoważone zarządzanie trawnikami – to kierunek w jakim będziemy podążać. Trawniki, jako podstawowy element terenów zieleni w mieście, odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w kształtowaniu ładu przestrzennego, jak i warunków klimatycznych w mieście. Chcemy w pełni wykorzystać ich potencjał i w sposób przemyślany podchodzić do zabiegów pielęgnacyjnych
Utrzymując trawniki częściowo w formie naturalnych łąk kwietnych, a częściowo (gdzie to konieczne) w formie koszonej, chcemy wypracować pewien kompromis, który będzie godził różne potrzeby – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

W pasach drogowych, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, trawniki wzdłuż ulic i ciągów pieszych będą koszone, ale z ograniczeniem do niezbędnego minimum.

Rzadko koszona trawa wytwarza duże ilości biomasy, która oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń pyłowych, pochłania CO2 oraz paruje, co istotnie wpływa na wilgotność powietrza. Trawniki, przy ograniczonym koszeniu, stają się enklawą bioróżnorodności, stanowią pożytek dla pszczół i innych zapylaczy oraz dają schronienie drobnym zwierzętom jak jaszczurki, żaby czy jeże. Rośliny zielne mają szansę zakwitnąć i wydać nasiona, dzięki czemu zmniejsza się procentowy udział traw i zieleniec przestaje być monokulturą. Zróżnicowane gatunkowo zbiorowisko roślinne dużo lepiej znosi długotrwałe okresy suszy, ponieważ rośliny zielne posiadają głębszy system korzeniowy i są w stanie pobierać wodę z niżej położonych warstw gleby. Szczególnie teraz, gdy susza w Polsce staje się zjawiskiem permanentnym, ten argument nabiera znaczenia.

Zapoczątkowany w ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu program „Tu kosimy rzadziej”, polegający na miejscowym wstrzymaniu koszenia w celu utworzenia naturalnej łąki kwietnej, w tym roku został rozszerzony o nowe lokalizacje. Tereny, wyznaczone na naturalne łąki kwietne, to najczęściej rozległe trawniki, skarpy oraz szerokie pasy dzielące jezdnie. W tym roku mieszkańcy zobaczą je w 23 lokalizacjach na powierzchni około 14 ha: przy ul. Roztocze, ul. Armii Krajowej (2 miejsca: skarpy i pas środkowy), ul. Orkana, ul. Nadbystrzycka (2 miejsca: przy ul. Zana oraz ul. Romantycznej), ul. Granitowa/al. Jana Pawła II, ul. Filaretów (pętla), al. Solidarności (3 miejsca: przy ul. Północnej, ul. Prusa, skarpa), ul. Poniatowskiego, al. Tysiąclecia (przy ul. Działkowej oraz przy Młynie Krauzego), ul. Zamojskiej (przy al. Unii Lubelskiej), ul. Łęczyńskiej (w stronę al. Tysiąclecia), przy ul. Doświadczalnej, ul. Graffa, Drodze Męczenników Majdanka, ul. Franczaka Lalka, al. Mazowieckiego, Al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Szeligowskiego.

Łąki kwietne (wysiane do końca tygodnia) pojawią się w 9 lokalizacjach: przy al. Unii Lubelskiej, ul. Nałęczowskiej, ul. Głębokiej, przy Zalewie Zemborzyckim, w wąwozie „Rury”, na rondzie im. Mokrskiego, przy ul. Bernardyńskiej, na pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej oraz przy al. Wincentego Witosa. Łączna powierzchnia wysiewanych łąk kwietnych to ponad 9 ha.

Materiały UM Lublin

Zostaw komentarz