fbpx
WAŻNE
IKEA inwestuje pół miliarda złotych (20 lutego, 2024 4:43 pm)
LPEC podsumowuje rok 2023. (20 lutego, 2024 4:38 pm)
Ile kosztuje wynajęcie billboardu w Lublinie? (30 stycznia, 2024 11:30 pm)
Lublin – mieszkania na sprzedaż (16 stycznia, 2024 7:09 pm)
Wyjątkowy Jarmark na Rybnej (15 grudnia, 2023 3:38 pm)

Muzeum Narodowe w Lublinie państwową instytucją kultury

8 stycznia 2021
600 Wyświetleń

1 stycznia 2021 Muzeum Narodowe w Lublinie staje się państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ten sposób dobiegły końca prowadzone od kwietnia działania, zmierzające do przekształcenia Muzeum Lubelskiego w Lublinie w państwową instytucję kultury o charakterze narodowym.

Muzeum Narodowe w Lublinie państwową instytucją kultury

1 stycznia 2021 Muzeum Narodowe w Lublinie staje się państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ten sposób dobiegły końca prowadzone od kwietnia działania, zmierzające do przekształcenia Muzeum Lubelskiego w Lublinie w państwową instytucję kultury o charakterze narodowym.  

Etapy powstawania nowej instytucji kultury

Muzeum Narodowe w Lublinie zostało utworzone zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2020 r. Jego misją była m.in. ochrona wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym w szczególności dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Następnie doszło do połączenia Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego w Lublinie i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Narodowe w Lublinie, współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Lubelskie.

Z dniem 1 stycznia 2021 r., Muzeum Narodowe w Lublinie stało się państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem pozostaje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Historia obecnego Muzeum Narodowego w Lublinie sięga 1906 r. To jedno z największych muzeów we wschodniej części Polski. Od 1957 r. jego siedzibą główną jest Zamek Lubelski wraz z unikalnym w skali Europy zabytkiem sztuki średniowiecznej – Kaplicą Trójcy Świętej. Oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie jest również Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z siedzibą w Pałacu Lubomirskich. Na zakup Pałacu Lubomirskich Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał w 2017 r. dotację celową w wysokości ponad 10 mln zł.

Jednocześnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czyni starania, aby wzbogacić zbiory Muzeum Narodowego oraz poszerzyć zakres jego oferty, co z pewnością przełoży  się na promocję samego Muzeum, a także regionu zarówno w kraju oraz za granicą.

Remont i modernizacja Zamku Lubelskiego oraz filii w Kraśniku

W Lublinie dobiega końca realizowany przez Muzeum projekt „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka”. Projekt obejmował roboty budowlane, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia dla dwóch obiektów należących do muzeum: głównej siedziby na Zamku Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum XXIV Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego – Filii Oddziału Regionalnego w Kraśniku.

Zakres prac na Zamku Lubelskim objął gruntowną przebudowę skrzydła północnego, a także roboty modernizacyjne w częściach skrzydła południowego i zachodniego. Dzięki modernizacji Muzeum pozyska nową przestrzeń o powierzchni blisko trzystu metrów kwadratowych, która będzie przeznaczona na prezentacje wystaw czasowych. Nad nią znajduje się powstała po przebudowie skrzydła północnego Zamku i Galerii Malarstwa Polskiego Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku (z ekspozycją m.in. słynnego obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”). Nowopowstałe ekspozycje odpowiadają współczesnym rozwiązaniom stosowanym w muzealnictwie, wykorzystując m.in.  multimedia, które pozwalają na pełniejszy odbiór wrażeń przez zwiedzających.

W filii w Kraśniku przeprowadzono kompleksową modernizację istniejącego budynku włącznie z dobudową nowego skrzydła. Powstały ekspozycje: „24 Pułk Ułanów. Historia i Tradycja”, wystawa archeologiczno-etnograficzna „Od prehistorycznego garnka do etnograficznego dzbanka” oraz wystawa planszowa dotycząca historii Kraśnika „Kraśnik na starej fotografii”.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zostaw komentarz