fbpx

Nabór wniosków o dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami

10 stycznia 2022
499 Wyświetleń

Od 1 stycznia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie wsparcia indywidualnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

– Dostępność do wielu aspektów życia i możliwie samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności to cele jakie stawiamy sobie realizując miejskie działania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami. Jak co roku, osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać dofinansowanie między innymi na likwidację barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, turnusów czy sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy do zdalnego aplikowania o wsparcie, co jest najbezpieczniejszą formą z uwagi na trwającą pandemię

– mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wnioski o dofinansowanie obejmują działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznei środki pomocniczeorazusługi tłumacza języka migowegolub tłumacza-przewodnikadla osoby z niepełnosprawnością.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne najwłaściwszą formą złożenia dokumentów jest dostarczenie ich:

 • do skrzynek na korespondencję zlokalizowanych w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
 • poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON – w tym przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej mopr.lublin.eu,w zakładce Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiczną bezpośrednia obsługa mieszkańców w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i ogranicza się do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w związku ze skierowanymi pisemnymi wezwaniami lub zawiadomieniami. Odbywa się ona po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Z pracownikami MOPR można się kontaktować w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie pod numerami telefonu:

 • 81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • 81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
 • 81 466 53 92 – porady i informacje dotyczące zadań Działu ds. osób niepełnosprawnych,
 • 81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
 • 81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • 81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 • 81 466 53 96 – dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i WTZ,
 • 81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz