WAŻNE
Działania na miejscach (Kwiecień 24, 2019 10:12 am)
Lubelskie Dni Kultury Studenckiej (Kwiecień 24, 2019 10:05 am)
Wielka majówka na placu Litewskim (Kwiecień 23, 2019 10:02 am)
Krwawe zamieszki pod pośredniakiem (Kwiecień 23, 2019 9:15 am)

Najlepsze licea i technika

6 lutego 2019
63 Wyświetleń

 

Już po raz 21. został opublikowany ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Listę przygotowuje warszawska Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, uwzględniając szereg kryteriów, m.in. liczbę laureatów olimpiad przedmiotowych (w tym zagranicznych) oraz punktację z egzaminów maturalnych. Tym razem zostało wziętych pod uwagę 2126 liceów oraz 1731 techników. Pierwsze miejsce zajęły XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT również z Warszawy. W pierwszej 10 najlepszych liceów nie znalazła się żadna szkoła z Lubelszczyzny. Znacznie lepiej poradziliśmy sobie w kategorii szkół technicznych – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. z Lublina zajęło 5. miejsce. Za najlepsze szkoły na Lubelszczyźnie uznane zostały I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz właśnie Technikum Elektroniczne. (pat)

Foto Materiały Organizatorów

Zostaw komentarz