fbpx

Nowe piękno Baszty Gotyckiej

17 listopada 2021
557 Wyświetleń


Zakończyła się gruntowna renowacja jednego z najstarszych zabytków Lublina – Baszty Gotyckiej. Budowlę poddano również badaniom konserwatorskim, wymieniono pokrycie dachowe, a także wzbogacono o kameralną iluminację, dzięki której można teraz zajrzeć do wnętrza baszty. Dzisiaj, 17 listopada, odbyły się odbiory końcowe prac wykonanych przy odnowie zabytku.

Baszta Gotycka została objęta kompleksowym programem prac naprawczych zleconych przez Miasto. W ramach prac budowlanych wykonano remont, uzupełnienie i wymianę nawierzchni w otoczeniu zabytku, nową posadzkę we wnętrzu oraz konserwację konstrukcji dachu z wymianą pokrycia przy zachowaniu typu dachówki. Z kolei główny nacisk prac renowacyjno-konserwatorskich położony został na rozwiązanie problemów technicznych obiektu, takich jak jego zawilgocenie czy rozwarstwianie się murów. Prace te miały na celu odsolenie, wzmocnienie struktury cegieł i oczyszczenie murów, wymianę gruntu wewnątrz baszty, konserwację i rekonstrukcję detali kamiennych, otynkowanie gzymsu, a także uzupełnienie ubytków cegieł i spoinowania.

Budynek gotyckiej baszty wchodzącej w skład fortyfikacji obronnych, usytuowany na tyłach budynku przy ul. Jezuickiej, zbudowany jest z palonej cegły ceramicznej oraz opoki. Najstarszą informacją na temat samej baszty jest zawarta w księgach miejskich wzmianka z roku 1576 o jej naprawie, co wiązać należy z wielkim pożarem miasta w roku 1575. Baszta przez wieki była wielokrotnie przebudowywana, zmiany te wynikały ze zmiany funkcji obiektu z obronnej na reprezentacyjną. W XVIII wieku ponownie zmienił się sposób użytkowania i baszta stała się niewielką manufakturą, w której wytwarzano świece. Obecna forma architektoniczna Baszty Gotyckiej jest wynikiem prac remontowych z 1994 roku. W murach od strony południowej i zachodniej znajduje się 9 historycznych otworów strzelniczych. Baszta Gotycka od 1957 roku wpisana jest do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego.

W ramach działań towarzyszących projektowi, powstaje także 200-stronicowa publikacja naukowa dotycząca historii Baszty Gotyckiej i murów obronnych pt. „Mury miejskie Lublina”, która powinna być gotowa do końca listopada oraz odbyła się druga edycja Festiwalu Legend Lubelskich – wydarzenia, podczas którego jego uczestnicy mogli zapoznać się z mniej lub bardziej znanymi historiami Lublina.

Odnowienie zabytkowych fortyfikacji Łucka i Lublina to główny cel realizowanego wspólnie projektu „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

foto Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz