fbpx

Nowe zasady obsługi interesantów w UM Lublin

5 listopada 2020
924 Wyświetleń

W Urzędzie Miasta Lublin zostały wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Apelujemy do Mieszkańców, aby w miarę możliwości ograniczyli osobiste załatwianie spraw administracyjnych w Urzędzie Miasta Lublin.

–  Mimo, że nadal otwarte są Biura Obsługi Mieszkańców oraz w zakresie części spraw Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Administracyjnych,  to w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie tylko do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, co ma miejsce np. w przypadku odbioru dowodu osobistego lub sporządzenia aktu zgonu – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Aktualnie większość spraw urzędowych można załatwić drogą elektroniczną lub pocztową. Katalog spraw dostępnych elektronicznie przez e-PUAP lub Elektroniczną Skrzynkę Systemu Pojazd i Kierowca jest dość szeroki. W ten sposób można złożyć wniosek o dowód dla siebie lub dziecka (do samego odbioru niezbędne jest stawiennictwo osobiste), zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu albo wymianę prawa jazdy, zgłosić zakup lub sprzedaż pojazdu, uzyskać odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów, a także zgłosić urodzenie dziecka. Należy w tym celu posiadać profil zaufany, co jest ułatwione w przypadku korzystania przez mieszkańca z bankowości elektronicznej lub posiadać elektroniczny podpis.

Wszystkie formularze wniosków wraz z opisami usług i instrukcją, jak daną sprawę załatwić w Urzędzie Miasta Lublin, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – pracownicy urzędu podpowiedzą najwygodniejszą i najszybszą formę załatwienia sprawy.

Obsługa informacyjna odbywa się:

 • za pośrednictwem infolinii Urzędu Miasta Lublin: tel. 81 466 10 00 i adresu elektronicznego bom@lublin.eu
 • cudzoziemcy mogą uzyskać informacje pod nr tel. 81 466 10 09 oraz pisząc na adres foreigners@lublin.eu
 • studenci międzynarodowi w sprawach studenckich mogą się kontaktować z koordynatorem ds. studentów zagranicznych pod nr tel. 81 466 25 11, e-mail: wiktoria.herun@lublin.eu

Bezpośrednia obsługa realizowana jest nadal przez:

 • Biura Obsługi Mieszkańców zlokalizowane przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w godzinach: 7.45-15.15,
 • Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 w sprawach:
  a) sporządzenia aktu zgonu w pokoju nr 287 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 oraz w sobotę w godzinach: 8.00-14.00,
  b) zgłoszenia urodzenia dziecka w pokoju nr 284 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30,
 • Wydział Spraw Administracyjnych w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – przy ul. Spokojnej 2 w pokoju nr 253 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Dokumenty należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • w przypadku spraw z zakresu Wydziału Komunikacji przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca lub www.obywatel.gov.pl w zależności od rodzaju sprawy, jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany, 
 • za pośrednictwem pojemników udostępnionych w 7 lokalizacjach Urzędu: w budynkach przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Franciszka Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Spokojnej 2, ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji),
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, najlepiej na adres danego Wydziału,
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu,
 • za pośrednictwem Geoportalu,
 • za pośrednictwem Portalu geodezyjnego.

Płatności z tytułu podatków i opłat można dokonywać za pośrednictwem:

Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP (dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, za pomocą bankowości elektronicznej, w placówkach Banku Pekao S.A. Od 2 listopada do odwołania kasy Banku Pekao S.A. znajdujące się w budynkach Urzędu Miasta Lublin czynne są w godzinach od 7.45 do 14.00.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz