fbpx

Oczyszczalnia zasilana energią słoneczną

2 września 2020
876 Wyświetleń

W środę 2 września 2020 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” oficjalnie zakończyła się budowa elektrowni fotowoltaicznej. Teraz energia ze źródeł własnych zaspokoi aż 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Dodatkowe roczne oszczędności wyniosą 850 tys. zł.

Jestem ogromnie dumny z tej inwestycji. Wpisuje się w dynamiczny rozwój miasta i pokazuje, że nasze spółki świetnie inwestują uzyskując bardzo dobry efekt ekonomiczny, a w tym przypadku również ekologiczny – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie obejmuje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 4 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna waży blisko 102 tony. Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu „Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.

Byliśmy 4 razy liderem w konkursie „Eco-Miasto” i jestem przekonany, że tym dzięki temu projektowi uzyskamy kolejną nagrodę. Warto podkreślić, że to największa w Polsce, wybudowana przez firmę wodociągową, elektrownia fotowoltaiczna – powiedział Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Koszt inwestycji to 8 123 000 zł brutto. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 6-7 lat – przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię ten zwrot nastąpi wcześniej).

Biorąc pod uwagę przewidywaną roczną produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej w wysokości 2050 MWh oraz aktualne ceny zakupu energii elektrycznej na rynku, roczne oszczędności z tytułu niezakupienia energii od dostawców zewnętrznych wyniosą ok. 850 tys. zł – powiedział Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. – W przypadku utrzymywania się w naszym kraju trendu wzrostowego cen energii w najbliższych latach, oszczędności będą odpowiednio większe

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10 000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Tylko od 2007 r. w zespołach prądotwórczych zasilanych biogazem wyprodukowano ponad 76 300 MWh, co odpowiada oszczędnościom na zakup energii w tym okresie w wysokości ponad 25,4 mln zł – wyjaśnił Andrzej Pecio, Dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Opis działania elektrowni fotowoltaicznej

Przemiana energii słonecznej w elektryczną zachodząca w panelu polega na tym, że fotony (cząstki światła) promieniowania słonecznego padające na płytkę krzemową (z których wykonane są panele fotowoltaiczne), wybijają elektrony z ich pozycji na płytce i zmuszają je tym samym do ruchu. Ukierunkowany ruch elektronów w płytce krzemowej to wytworzona ekologiczna energia elektryczna. Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowane zostały panele monokrystaliczne typu RISEN SOLAR RSM60-6-305 Wp, firmy RISEN, o sprawności 18,6 % i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek o wymiarach 156,75 na 156,75 mm każdy, połączonych szeregowo. Są one zintegrowane z 46. inwerterami HUAWEI SUN 2000_36KTL o maks. mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Inwertery służą do zmiany prądu stałego w prąd przemienny, który zasila urządzenia oczyszczalni. Panele są nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje optymalny uzysk energii elektrycznej.

Wykonawcą inwestycji, na zlecenie MPWiK Lublin, była lubelska firma „Taylor”.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

Zostaw komentarz