fbpx

Oświadczenie w sprawie Górek Czechowskich

5 kwietnia 2019
528 Wyświetleń

W niedzielę 7 kwietnia odbędzie się w Lublinie referendum w sprawie przyszłości Górek Czechowskich. Redakcja LAJF-a otrzymała oświadczenie TBV – właściciela terenu dawnego poligonu wojskowego. Ponizej przedstawiamy całość dokumentu.

Czas na rozwój Górek Czechowskich

Na początku kwietnia wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy Lublina będą mogli zadecydować o przyszłości Górek Czechowskich. O tym, czy na 30 ha tego terenu powstanie nowoczesne osiedle w sąsiedztwie nowego 75-hektarowego parku naturalistycznego, który zostanie przekazany miastu za symboliczną złotówkę, wszyscy będziemy mogli zadecydować już 7 kwietnia. Lublin może otrzymać szansę kolejnego wielokierunkowego rozwoju i mamy nadzieję, że ją wykorzysta.

Park na 75 ha Górek Czechowskich

Górki Czechowskie to jeden z elementów składowych miasta, które jako żywy organizm podlega różnym przemianom. Zatem teren dawnego poligonu także musi się odpowiednio zmieniać. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że całkowicie utraci swoje walory przyrodnicze. Przeciwnicy zmian wielokrotnie powtarzali, że wystarczy utrzymywać czystość na tym terenie i okazjonalnie kosić niektóre łąki, aby Górki mogły być miejscem obcowania lublinian z naturą. Niestety pomijają w tym kilka istotnych elementów, zaczynając od formy własności, na przyrodzie kończąc.

Dawny poligon na Górkach Czechowskich, zajmujący 105 ha, jest terenem prywatnym, więc podlega prawu własności i w takim przypadku to właściciel może zadecydować, kto i w jakim zakresie może z niego korzystać, oczywiście przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) z 2005 r. To obowiązujący MPZP determinuje rodzaj inwestycji możliwej do realizacji na tym terenie. Jeśli ktoś mówi inaczej, to wprowadza lublinian w błąd. Dlatego, aby pogodzić prawo z oczekiwaniami mieszkańców Lublina, którzy chcą korzystać z Górek Czechowskich, proponujemy zagospodarowanie 75 ha w formie parku naturalistycznego i przekazanie ich Miastu Lublin za symboliczną złotówkę, a na 30 ha utworzenie nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Przyrodnicy podkreślają jednocześnie, że chociaż teren przeznaczony pod park nie spełnia kryteriów Ministerstwa Środowiska co do utworzenia rezerwatu – ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat ulegał i nadal ulega postępującej degradacji – trzeba wprowadzić czynną ochronę gatunkową, żeby utrzymać takie gatunki zwierząt jak chomik europejski, czerwończyk nieparek czy ochronić roślinność kserotermiczną.

Uwzględnili to lubelscy architekci krajobrazu, którzy analizowali możliwość utworzenia na Górkach Czechowskich parku naturalistycznego składającego się z trzech stref. Jedną z nich przeznaczyli na szczególną ochronę przyrodniczą roślin i zwierząt. Będą ją nadzorować przyrodnicy, a dostęp do niej będzie możliwy dzięki specjalnie przygotowanym ścieżkom edukacyjnym. Pozostała część terenu, na którym już dziś pewna grupa okolicznych mieszkańców wyprowadza na spacer psy, zostanie przygotowana w taki sposób, aby dostęp do niej mieli wszyscy mieszkańcy Lublina bez względu na wiek, sposób poruszania się czy zainteresowania. W przyszłości właściciele psów będą mogli swobodnie bawić się z pupilami na specjalnie zaprojektowanym wybiegu, bez ryzyka wtargnięcia na teren zamieszkany przez gatunki chronione. Zamiast zauważalnego obecnie notorycznego podrzucania śmieci na nieużytki czy podpalania traw na Górkach Czechowskich – co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla żyjących tam zwierząt – zapanuje porządek, a spośród zaplanowanych atrakcji każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie w ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscu, jakim jest park miejski. Biegacze wykorzystają specjalne ścieżki biegowe, a rodziny bez obaw przyprowadzą dzieci na place zabaw, jakich w Lublinie jeszcze nie było.

Oprócz utrzymania walorów ekologicznych i przyrodniczych utworzenie parku naturalistycznego, obejmującego m.in. suche doliny Górek Czechowskich, będzie miało jeszcze jeden pozytywny aspekt – jak zaznacza profesor Marian Harasimiuk, pozwoli na utrzymanie pozytywnego wpływu Górek Czechowskich na jakość powietrza w Lublinie. Należy jednak podkreślić, że Górki nie mają szczególnego znaczenia w kwestii napowietrzania miasta – mają taki sam wpływ jak każdy inny teren zielony. Leżą one po prostu „bokiem” do przeważającego kierunku wiatrów w Lublinie.

Osiedle na 30 ha Górek Czechowskich

Obecnie na terenie 30 ha zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można zbudować np. obiekty o funkcji komercyjnej, budynki biurowe, handlowe z możliwością realizacji obiektów stricte handlowych, budynków usługowych, i kubatury służące terenom i obiektom sportowo-rekreacyjnym, w tym halom sportowym z parkingami. W dokumencie jasno określono, że są to tereny pod inwestycje, a nie tereny zielone, jak powtarza część przeciwników zmian. Takie przeznaczenie tego miejsca opracowano 14 lat temu, kiedy okolica Górek Czechowskich wyglądała zupełnie inaczej, a w Lublinie brakowało obiektów handlowych czy sportowo-rekreacyjnych. Od tego czasu miasto znacznie się rozwinęło pod wieloma względami. Współczesny Lublin potrzebuje kolejnych mieszkań i miejsc pracy, a tym samym wpływów z podatków do budżetu miasta. Przy budowie i wykańczaniu budynków oraz przygotowaniu parku zostanie zatrudnionych nawet 730 osób, a w innych branżach utrzymanych zostanie dodatkowych około 360 miejsc pracy, którym w 11-letniej perspektywie może towarzyszyć produkcja szacowana na około 43–49 mln zł na rok. Potwierdził to raport ekonomiczny, opracowany przez dra Mariusza Kicię z Katedry Bankowości UMCS, w którym roczne wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości z gotowych inwestycji na Górkach zostały oszacowane na 460 tys. zł rocznie, a z pozostałych podatków miasto co roku otrzyma od 300 do 770 tys. zł więcej, co w kontekście podatku PIT po zakończeniu inwestycji może dawać nawet 4 mln zł rocznie. Oznacza to, że sami przyczynimy się do zwiększania budżetu Miasta Lublin, aby zapewnić nam – mieszkańcom – dobre, przyjazne i wygodne codzienne korzystanie z przestrzeni miejskiej. Lublin potrzebuje też ogólnodostępnych miejsc do odpoczynku i rekreacji, dlatego na terenach zielonych na Górkach Czechowskich planujemy utworzenie 75-hektarowego parku naturalistycznego.

Myśląc o mieszkańcach zarówno istniejących już bloków, jak i planowanych budynków, nie zapominamy również o rodzinach z małymi dziećmi. Na nowym osiedlu zamierzamy utworzyć żłobek i przedszkole. Dla rodziców mieszkających w pobliżu takich miejsc będą one dużym ułatwieniem w życiu codziennym, natomiast dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola w bezpośrednim sąsiedztwie parku będą mogły w nim bezpiecznie spacerować i się bawić. Chcemy też zwrócić uwagę na to, że na 30 ha Górek planujemy zabudowę dostosowaną wysokością do tej już istniejącej. I tylko o taką możliwość zmiany – wyłącznie funkcji zagospodarowania tego terenu z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na mieszkaniową z niezbędną częścią usługową – prosimy zgodnie z postawionym przez Miasto Lublin pytaniem referendalnym.

Kompromis dla dobra wspólnej przyszłości

Kiedy mówimy o zmianach planowanych na Górkach Czechowskich, wielokrotnie podkreślamy, że jest to kompromis. Zgodnie ze słownikową jego definicją porozumienie jest możliwe do osiągnięcia w wyniku wzajemnych ustępstw, zwłaszcza w imię ważnych celów. Za takie uznajemy właśnie konieczność uporządkowania Górek Czechowskich i przyjęcia takiego kierunku działań, który umożliwi wszystkim mieszkańcom Lublina korzystanie z tego terenu w sposób bezpieczny, przyjazny i atrakcyjny. Jednocześnie będzie to kierunek, który pomoże ocalić lokalne środowisko naturalne przed dewastacją i przyrodniczą degradacją. Uważamy, że są to ważne cele i korzyści w skali całego Lublina, których nie należy odrzucać tylko z powodu uprzedzeń czy prywatnych pobudek grupy osób obawiających się o widok z okna czy sąsiedztwo nowych mieszkańców.

Mamy szansę zakończyć wieloletnią dyskusję na temat terenu dawnego poligonu wojskowego na Górkach Czechowskich, a jednocześnie podjąć działania proekologiczne i prospołeczne, które będą owocować już za kilka lat. Jesteśmy lubelską firmą zatrudniającą mieszkańców Lublina i okolic, dlatego zależy nam na zrównoważonym rozwoju miasta, w którym przecież sami mieszkamy. To dla nas ważne, aby w pobliżu centrum Lublina powstał duży park, w którym wszyscy będziemy mogli spędzać czas w otoczeniu przyrody i z pełnym jej poszanowaniem. Nie są to puste słowa, ponieważ jesteśmy wiarygodnym partnerem do rozmów, co udowodniliśmy budowaniem od lat swojej marki na lubelskim rynku deweloperskim. Nasze obietnice poparliśmy na piśmie przyrzeczeniem publicznym utworzenia na 75 ha Górek Czechowskich parku naturalistycznego i przekazania go Miastu Lublin za symboliczną złotówkę. Park będzie zrealizowany w pierwszej kolejności, ponieważ zamierzamy oddać go Lublinowi na własność w terminie pięciu lat od rozpoczęcia pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowych na Górkach Czechowskich.

Wspólna decyzja

Drodzy lublinianie, prosimy Was o wsparcie i przyjęcie rozwiązania, które będzie korzystne dla nas i naszych dzieci. Tak jak mieszkańcy innych miast, np. Warszawy, Paryża czy Nowego Jorku, którzy mają do swojej dyspozycji duże i piękne parki miejskie, lublinianie również będą mogli korzystać z walorów przyrodniczych Górek Czechowskich i spędzać tam czas na odpoczynku czy aktywności sportowej. Pójdźcie w niedzielę na referendum, zagłosujcie w nim na „TAK” i pomóżcie nam tak opracować plany przygotowania megaparku, abyście byli zadowoleni z efektu ich realizacji już za kilka lat.

 

Zostaw komentarz