fbpx

Pamięci Andrzeja Bączkowskiego

29 czerwca 2018
1 025 Wyświetleń
W Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się spotkanie poświęcone publikacji pracowników Instytutu Filologii Polskiej. Książka zatytułowana “Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej” jest formą upamiętnienia Andrzeja Bączkowskiego ( 1955 – 1996 ), pracownika Wydziału Prawa i Administracji UMCS, działacza społecznego oraz ministra pracy, zasłużonego zarówno dla nowego sposobu myślenia o pracy, jak i szukania praktycznych form jej organizacji. Jak wskazał jeden ze współautorów, prof. Arkadiusz Bagłajewski, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, przy tworzeniu książki zaproszono do współpracy wiele osób z różnych dziedzin, m.in. filozofów, samorządowców, polityków czy praktyków tematu. Wszystko po to, aby pokazać szeroką gamę świadectw i wiele różnych punktów widzenia. Każde spojrzenie autora na zjawisko pracy jest cząstkowe, a dopiero złożenie tego w całość pozwala na pokazanie szerokiego spektrum zagadnienia. Przez to, że każdy autor patrzy ze swojej perspektywy na zjawisko pracy, tom umożliwił integrację wielu środowisk.

Redaktorzy publikacji wyszli z założenia, że procesy pracy angażują różne podmioty: pracodawców i pracobiorców, związki zawodowe i państwo z całą siecią jego instytucji, organa samorządowe i organizacje pozarządowe; że, w związku z tym, pojęcie pracy jest uwikłane w konflikty interesów i dialektyczne przeciwieństwa: towaru rynkowego i wartości ludzkiej, reprodukcji i twórczości, posłuszeństwa i wolnego wyboru, tego, co prywatne i tego, co ma walor społeczny. Podmioty te mają prawo i powinność mówić własnym głosem, ich stosunek do problemu pracy musi być silnie zróżnicowany, a wspólnym zadaniem jest poszukiwanie między nimi względnej równowagi i harmonizacji, jednak zawsze z preferencją dla czynnika ludzkiego, to znaczy z akcentem na personalny wymiar pracy, na jej widzenie z perspektywy pojedynczego człowieka, jego potrzeb i jego godności jako pracownika.
foto Bartosz Proll

Zostaw komentarz