fbpx

Papier przyjmie wszystko…

30 września 2021
1 942 Wyświetleń

podobno, ale w sytuacji, gdy firma chce pozyskać środki na inwestycje, biznesplan oraz prognozy finansowe stanowią kluczowy załącznik do wniosku o kredyt. Dobrze opracowany biznesplan oraz dokładnie zaplanowane prognozy finansowe pomogą przekonać bank do udzielenia finansowania.

Donata Langa-Mitrus i Marcin Mitrus

W swoim życiu zawodowym mieliśmy styczność z wieloma doskonałymi pomysłami na biznes i rozwój przedsiębiorstwa, które legły w gruzach, gdyż pomysłodawcy nie potrafili ich „opakować w papier”. Nie pomogły im w tym wiedza, doświadczenie, liczne kontakty itp. Bank, udzielając kredytu pod inwestycje, oczekuje od kredytobiorcy, aby jego pomysł został dokładnie opisany w biznesplanie i dodatkowo uzupełniony o prognozy finansowe, które będą uwzględniać przyszłe przychody, koszty, a zwłaszcza zysk.

Po co biznesplan

Często się słyszy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które ma się nijak do rzeczywistości, a tym bardziej do przyszłości. Jednak nic bardziej mylnego. Biznesplan to dokument, który wymagany jest przez większość instytucji udzielających jakiekolwiek finansowania na inwestycje, ale również i na rozpoczęcie działalności, a także jej rozwój. Zadaniem biznesplanu jest dokładne i szczegółowe scharakteryzowanie planowanej inwestycji, w tym również dokonanie analizy własnego biznesu, otoczenia oraz konkurencji. W przypadku gdy stanowi on załącznik do wniosku o kredyt, ma on na celu pokazanie bankowi, że inwestor dokładnie przemyślał zaplanowane przedsięwzięcie, a także ma świadomość ewentualnych trudności.

Dobrze opracowany biznesplan powinien poruszać co najmniej następujące punkty:

  • Wprowadzenie, które będzie uwzględniać m.in. cel i strukturę transakcji;
  • Dane wnioskodawcy/firmy – należy tu odnieść się do doświadczenia zawodowego/historii firmy, misji, wizji, charakterystyki branży;
  • Opis inwestycji – to, co zostanie w tej części uwzględnione, zależy od planowanej inwestycji. W szczególności należy opisać planowane działania, wskazać przyczyny, dla których warto jest podjąć daną inwestycję, a także opisać jej wpływ na rozwój firmy, dokonać analizy konkurencji/rynku, a ponadto dokonać analizy SWOT/ 5 sił Portera itp.;
  • Opis zarządzania firmą/inwestycją – powinien zawierać m.in. planowane działania marketingowe oraz zmiany w zarządzaniu wynikające ze wzrostu sprzedaży/zrealizowania inwestycji itp.;
  • Analiza finansowa – uwzględnia takie aspekty inwestycji, jak nakłady konieczne do poniesienia, źródła finansowania, a także stanowi streszczenie stanowiących załącznik do biznesplanu prognoz finansowych;
  • Podsumowanie i wnioski odnośnie do planowanej inwestycji;
  • Wykaz załączników – np. prognozy finansowe, operat szacunkowy kupowanej nieruchomości i inne.

Należy podkreślić, że pomimo iż biznesplany mają pewne wspólne elementy, to mogą one wyglądać różnie. Przede wszystkim różnice te będą wynikać z samej inwestycji, a także instytucji, do której jest on skierowany, gdyż te ostatnie mogą wymagać, aby znalazły się w nim inne elementy. Przygotowując biznesplan, należy mieć na uwadze również jego odbiorcę (należy zorientować się na oczekiwania tej instytucji).

Co to są prognozy finansowe

Do wniosku o kredyt inwestycyjny należy dołączyć prognozy finansowe, które są integralną częścią biznesplanu. Za prognozy finansowe uważa się projekcję przyszłych wyników finansowych firmy, które uwzględniają zwłaszcza prognozowanie przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych, a także źródeł finansowania.

Osiągane do tej pory dochody będą stanowić główne źródło spłaty kredytu, jednak w sytuacji, gdy firma działa zbyt krótko czy podjęta inwestycja da zupełnie nowe źródła przychodów, to na etapie analizy kredytowej prognozy finansowe będą dokumentować zabezpieczenie planowanej inwestycji.

Prognozy finansowe uwzględniają w szczególności rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, analizę wskaźnikową.

Prognozy finansowe, które zostaną załączone do biznesplanu dla banku, powinny obejmować cały okres kredytowania, czyli od pierwszego uruchomienia kredytu i realizację projektu przez poszczególne miesiące czy lata spłaty zobowiązania.

Na co zwraca uwagę bank

Biznesplan oraz prognozy finansowe pozwolą bankowi na określenie zdolności kredytobiorcy do spłaty kredytu inwestycyjnego. Konieczność przedłożenia prognoz i biznesplanu zachodzi zawsze, gdy mówimy o średnio- lub długoterminowym finansowaniu kredytem inwestycyjnym.

Przede wszystkim biznesplan oraz prognozy finansowe służą do oceny zdolności kredytobiorcy do spłaty kredytu. Nie tylko analizowane są wyniki firmy za poprzednie lata, ale również planowane zyski z inwestycji, która prezentowana jest w biznesplanie i prognozach. Bank w szczególności sprawdzi, czy dana firma ma potencjał do generowania przepływów finansowych umożliwiających spłatę zobowiązania przy niezakłóconej pracy podmiotu.

Bank będzie analizował posiadany wkład własny na inwestycje, co należy udokumentować.

Banki zwracają również uwagę na tzw. politykę cenową, w tym zwłaszcza na sposób szacowania realności poziomu spodziewanego popytu. Plusem dobrego biznesplanu jest przedstawienie kilku scenariuszy zdarzeń (oczywiście optymistycznych mniej lub bardziej).

Istotne jest, aby biznesplan i prognozy finansowe były zwięzłe i konkretne. Nie należy niczego koloryzować, gdyż doświadczony analityk szybko to wychwyci i może to spowodować przyznanie negatywnej decyzji lub (w najlepszym przypadku) lawinę dodatkowych pytań.

Nasze doświadczenie

Stoimy za opracowaniem dziesiątek biznesplanów i prognoz finansowych. Zawsze wymaga to od nas dużego nakładu pracy od zapoznania się z historią inwestora, dotychczasową jego działalnością, wiedzą i umiejętnościami, aż po dokładne przeanalizowanie planowanej inwestycji. Na proces przygotowania ich składają się dziesiątki godzin rozmów z inwestorem, setki wymienionych maili, a także wiele godzin poświęconych na zapoznanie się z wieloma aspektami inwestycji.

Wśród przygotowanych przez nas biznesplanów i prognoz finansowych znaleźć można m.in.:

  • projekty dla deweloperów, zarówno budujących wielkie apartamentowce, jak i budujących małe osiedla domków jednorodzinnych;
  • projekty dotyczące zakupu i budowy obiektów hotelarskich;
  • projekt zakupu i rozwoju jednego z najlepszych ośrodków rehabilitacji na Lubelszczyźnie – Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego VETERIS.
foto Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy VETERIS

To tylko nieliczne przykłady zrealizowanych przez nas projektów. Bardzo często inwestorzy próbowali samodzielnie pozyskać finansowanie i dostawali odmowne decyzje. Jednak dzięki odpowiedniemu „ubraniu w papier” inwestycji udawało się pozyskać środki na podjęte inwestycje. Biznesplan i prognozy finansowe mają po prostu pokazać, że na pewno dasz radę.

tekst Donata Langa-Mitrus, Marcin Mitrus

foto Igor Lisowski

Zostaw komentarz