fbpx

Płatne staże dla studentów KUL

14 września 2017
2 636 Wyświetleń
KUL otrzymał cztery kolejne granty na organizację staży i praktyk dla studentów kończących studia. Wartość dofinansowania to ponad 6,6 mln zł. Kolejne pół miliona pozyskało Biuro Karier na realizację projektu „Cool Careers”. W sumie wsparcie otrzyma prawie tysiąc studentów.
 
Wysoko wyspecjalizowane, licencjonowane narzędzia do badania kompetencji, narzędzia do prowadzenia coachingu kariery, zatrudnienie doradcy ds. przedsiębiorczości, wsparcie studentów w zakresie: zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanów, poruszania się w kwestiach prawno-finansowych, promowania produktów oraz personal branding to najważniejsze elementy projektu „Cool Careers” realizowanego przez Biuro Karier KUL. Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpocznie się już w październiku. Wsparcie obejmie 400 studentów. Wniosek KUL uzyskał wysoką, 8 pozycję na liście rankingowej i znalazł się wśród 33 projektów rozpatrzonych pozytywnie. Dofinansowanie projektu wynosi ponad 515 tys. zł.
 
550 studentów kończących studia humanistyczne, prawnicze lub dziennikarskie skorzysta z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego podczas czteromiesięcznych staży, dzięki środkom wygranym w konkursie „Studiujesz? Praktykuj!” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
– W projekcie „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja” wsparciem zostanie objętych 229 studentów.
– „Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL” przewiduje praktyki dla 78 studentów.
– 84 studentów skorzysta z programu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II Edycja”.
– Projekt „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL – II edycja” obejmie 167 studentów.
Każdy staż będzie realizowany w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pracodawcą, dzięki czemu student będzie rozwijał rzeczywiście oczekiwane przez pracodawców kompetencje oraz wykonywał zadania właściwe dla danego środowiska pracy. Program stażu będzie również podlegał ocenie pod kątem zgodności planowanych działań z efektami kształcenia dla konkretnego kierunku, tak żeby studenci mogli wykorzystać w praktyce zdobyte podczas studiów wiedzę i umiejętności. Studenci otrzymają stypendium, a w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania także refundację kosztów noclegów. Udział w stażach to nie tylko świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także doskonały start do przyszłej kariery. W poprzednich edycjach wielu studentom udało się podjąć zatrudnienie oraz dostać na aplikacje. Projekt rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku.
 

Zostaw komentarz