fbpx

Podwyżka cen wody

W dniu 1 czerwca 2021 r. upłynął 3-letni okres obowiązywania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

W związku z tym Zarząd Spółki złożył w dniu 1 lutego 2021 r., do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wniosek o zatwierdzenie Taryfy.

Wniosek zawiera określone przez MPWiK propozycje cen i stawek opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzone i oczyszczone ścieki. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie.

Źródło: Rzecznik prasowy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

Foto: Pan Xiaozhen/ Unsplash

Zostaw komentarz