fbpx

Powołanie Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

28 listopada 2014
Komentarze wyłączone
867 Wyświetleń

 

IMG_0792 (1)W obecności przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, reprezentantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przedstawicieli lubelskiej branży prawniczej oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesu 27 listopada br. podpisano akt erygujący powstanie Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Lubelski CAM powstał w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Gospodarki utworzenia w sześciu miastach wojewódzkich sieci regionalnych centrów, które 

w sprawach gospodarczych będą alternatywą dla sądów powszechnych. Lubelski CAM to w pełni niezależny oraz godny zaufania partner w dziedzinie przebiegu negocjacji i rozwiązywania sporów gospodarczych.

– Gratuluję wszystkim zaangażowanym osobom przystąpienia do inicjatywy utworzenia Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Mam nadzieję, że autorytet jakim cieszy się Katolicki Uniwersytet Lubelski przyczyni się do tego, że arbitraż i mediacja otrzymają dodatkowy znak jakości. Cieszę się również z tak szerokiego poparcia dla tego projektu przez władze samorządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz samych przedsiębiorców, które nadają wiarygodności tej inicjatywie – powiedział Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Partnerem Ministerstwa Gospodarki realizującym projekt Lubelskiego CAM są pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji oraz Centrum Badań ADR – “Prawo i Gospodarka” pracujący w strukturach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Bardzo się cieszę, że inicjujemy dziś działalność Lubelskiego CAM. To dla nas bardzo ważna chwila,
a szczególnie dla naszego Wydziału, który stał się jednym z liderów propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych
– dodał ks. dr. hab. Piotr Stanisz, prof. KUL Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest jednym z sześciu Centrów, działających w całej Polsce
i jedynym w regionie południowo wschodniej Polski. Jest ono w pełni niezależne od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, gwarantując pełną bezstronność i neutralność.

Lublin jest największym motorem napędowym gospodarki po wschodniej stronie Wisły. To nas zobowiązuje do zapewnienia odpowiednego otoczenia dla biznesu. Jestem przekonany, że działania Lubelskiego CAM zostaną bardzo szybko docenione przez lubelskich przedsiębiorców zwiększając również potencjał gospodarczy naszego miasta, jako dobrego miejsca do inwestowania – dodał Grzegorz Siemiński, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Centrum jest wiarygodnym partnerem, ułatwiającym wszystkim zainteresowanym przebieg negocjacji i rozwiązywania sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności.

– Mam nadzieję, że Lubelskie CAM będzie ważnym elementem w całym systemie wsparcia tworzonego w naszym województwie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą pracować, rozwijać i przyspieszać tempo wzrostu gospodarczego całej Lubelszczyzny – podkreślił Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej, koncentruje się na potrzebach
i interesach uczestników konfliktu. Taką pomoc uzyskają przedsiębiorcy w Lubelskim CAM.

– Składam wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Mediacja jest osiągnięciem nowoczesnych stosunków ekonomicznych pozwalającym na odciążenie sądów powszechnych i minimalizowanie kosztów i czasu sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Stanowi również cenne narzędzie osiągania porozumienia w drodze dialogu. Dlatego cieszę się z powołania Centrum Arbitrażu i Mediacji właśnie w województwie lubelskim jako jedynego w południowo-wschodniej Polsce – przekazał Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski.

Centrum ułatwia przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie niepowtarzalnej szansy na rozwiązanie sporu w sposób polubowny z możliwością kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Unikatowa propozycja Centrum dotyczy również zasady poufności.

Celem Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji jest zbudowanie silnej i rozpoznawanej marki, zarówno w Lublinie, jak i regionie stanowiąc szansę dla przedsiębiorców i uzupełniając lukę pomiędzy negocjacjami a postępowaniem sądowym, z której dotychczas przedsiębiorcy nie korzystali. Mam nadzieję, że tak jak oczywiste jest występowanie sporów, tak oczywiste będzie ich rozwiązywanie właśnie poprzez wykorzystanie mediacji – zaapelował Marek Dąbrowski – Kierownik Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Komenatrze zostały zablokowane