fbpx

Powstaną Standardy Dostępności Kultury dla Lublina

12 sierpnia 2021
562 Wyświetleń

Lubelskie Stowarzyszenie Otwieracz otrzymało ponad 160 tysięcy złotych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu NOWEFIO na realizację projektu Standardy Dostępności Kultury — Wspólna Sprawa. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami w mieście Lublin.

Uważamy, że standardy dostępności kultury pozwolą wszystkim, w tym również osobom z niepełnosprawnościami, na uczestniczenie w lubelskiej kulturze na równych prawach, zarówno, gdy będą odbiorcami, odbiorczyniami, czy też twórcami i twórczyniami. Kultura jest naszym dobrem wspólnym. Jest też znakiem rozpoznawczym Lublina i każdy mieszkaniec i każda mieszkanka powinni mieć możliwość korzystania z niej w pełni.

Justyna Kazek – koordynatorka projektu

Prace rozpoczną się od diagnozy potrzeb grupy docelowej poprzez przeprowadzenie badań. Następnie zostanie utworzona grupa konsultacyjna złożona z osób z niepełnosprawnościami, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli lubelskich organizacji społecznych. Zadaniem grupy będzie wspólna praca nad standardami dostępności kultury w mieście.

Rekrutację do grupy konsultacyjnej rozpoczniemy już podczas badań. Osoby uczestniczące w badaniach, będą mogły wyrazić chęć włączenia się w pracę nad standardami dostępności kultury. Organizacje społeczne będą mieć możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie poprzez przygotowany w tym celu formularz. Do pracy nad standardami zaprosimy Urząd Miasta Lublin, lubelskie instytucjach kultury, rady społeczne, organizacje społeczne, osoby zainteresowane dostępnością i kulturą itd. Do współtworzenia standardów dostępności kultury Miasta Lublin zapraszamy wszystkich, którym ten temat jest bliski.

Wojciech Góra – prezes Stowarzyszenia Otwieracz

Efektem projektu będzie gotowy dokument zawierający opracowane standardy, który zostanie przekazany władzom miasta Lublin. Zakończenie projektu jest przewidziane na wrzesień 2022 r.

foto Nayeli Dalton/Unsplash

Zostaw komentarz