fbpx

Praktyki i staże dla studentów KUL-u

23 września 2014
Komentarze wyłączone
774 Wyświetleń

kulStudenci KUL zostaną lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Uczelnia dostała fundusze na zorganizowanie, w ciągu roku akademickiego 2014/2015, praktyk i staży oraz szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich – bardzo cenionych przez pracodawców. Szkolenia będą przeprowadzone we współpracy z przedsiębiorcami. Przeznaczone są dla studentów ostatniego roku studiów: filologii angielskiej, niderlandzkiej, polskiej i germańskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych. Dofinansowanie Ministerstwa Nauki otrzymały dwa projekty zgłoszone przez KUL:

“LUK – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” – wartość dofinansowania: 733 044,60 PLN. Projekt zakłada wzmocnienie potencjału dydaktycznego KUL w zakresie praktycznych elementów kształcenia na kierunkach filologia angielska, germańska, niderlandzka i polska, poprzez m.in. wdrożenie programu rozwojowego na uczelni oraz staży i praktyk dla studentów realizowanych we współpracy z pracodawcami. Przeszkolone zostaną 133 osoby. Projekt otrzymał 114 punktów i zajął 10 miejsce na liście rankingowej wśród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

“Energia kompetencji” – wartość dofinansowania: 2 928 181,80 PLN. Projekt zakłada podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy absolwentów Wydziału Nauk Społecznych KUL. Studenci ostatniego roku I i II stopnia studiów otrzymają wsparcie w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz warsztatów kompetencji analitycznych, przedsiębiorczości i interpersonalnych. Z programu skorzysta 500 studentów. Projekt otrzymał 108,5 punktów i zajął 34 miejsce na liście
rankingowej.

Na pilotażowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 175 wniosków. 134 z nich uzyskały ocenę pozytywną, a 48 otrzymało dofinansowanie. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Komenatrze zostały zablokowane