fbpx

Prezydent Monika Lipińska Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

22 maja 2019
2 195 Wyświetleń

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich (20 maja 2019 r.) Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych została wybrana na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Obecnie Związek Miast Polskich reprezentuje interesy ponad 300 samorządów miejskich, jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją integrującą miasta członkowskie wokół wspólnych celów, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Spotkania Komisji służą zarówno integracji samorządów, jak i tworzenia silnej, wspólnej ich reprezentacji w różnych gremiach. Duże zaangażowanie samorządów w działania Komisji to otwartość na prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń czy współpracę przy opiniowaniu i opracowywaniu stanowisk, opinii oraz zgłaszaniu wspólnych inicjatyw w poszczególnych dziedzinach. Pani Prezydent została również zgłoszona przez Unię Metropolii Miast Polskich, jako przedstawiciel do Rady Dostępności przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

W ramach promocji polityki senioralnej w Lublinie, zostaną zorganizowane Lubelskie Dni Seniora, które odbędą się w dniach 3-7 czerwca. Mieszkańcy Lublina będą mogli wziąć udział w ponad 300 wydarzeniach. Punktem kulminacyjnym wydarzeń będzie koncert Ireny Santor w Centrum Spotkania Kultur, który uroczyście zakończy Dni Seniora w Lublinie.

Ogromne zainteresowanie Dniami Seniora rok do roku pokazuje, że promowana przez nas od lat integracja międzypokoleniowa nie jest pustym hasłem, ale ma konkretny, uchwytny wymiar takich właśnie spotkań. Ideą Dni Seniora jest upowszechnianie aktywności społecznej seniorów, zachęcanie do prowadzenia aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich pasji. Z radością zapraszam na kolejną edycję tych wydarzeń, jak zawsze zachęcam do zadbania o swoje zdrowie, ale i do skorzystania z dostępnych atrakcji i rozrywek – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. (UM Lublin)

foto Maksym Kashenkov

Zostaw komentarz