fbpx
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Prezydent Ukrainy prezydentowi Lublina

29 czerwca 2020
884 Wyświetleń

Prezydent Krzysztof Żuk został odznaczony orderem „Za Zasługi” przyznanym przez Prezydenta Ukrainy z okazji Dnia Konstytucji. Ustanowione w 1996 roku państwowe odznaczenie ukraińskie do tej pory trafiło do Polaków takich jak Jerzy Kłoczowski, Zbigniew Brzeziński czy Bogdan Borusewicz.

– To dla naszego miasta wielkie wyróżnienie, doceniające aktywną współpracą, którą od lat prowadzimy z miastami partnerskimi z Ukrainy. Co roku realizujemy kilkadziesiąt wspólnych przedsięwzięć i projektów, głównie w dziedzinie wspierania samorządności lokalnej, kultury, sportu, edukacji i biznesu. Takich działań do tej pory zrealizowaliśmy już blisko 400. Nasze kontakty są bardzo ważne również w kontekście wykorzystania środków europejskich. Lublin w partnerstwie z ukraińskimi miastami zrealizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy europejskich m.in. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miasto Lublin jest miastem partnerskim dla 7 miast w Ukrainie: Łuck (1996), Ługańsk (1996), Starobielsk (1996), Lwów (2004), Iwano-Frankiwsk (2009), Równe (2013) i Sumy (2013). Z innymi współpraca prowadzona jest na podstawie listu intencyjnego  to 5 miast zaprzyjaźnionych: Winnica (2013), Kamieniec Podolski (2016), Krzywy Róg (2017), Dniepr (2017), Charków (2017).

Jednym z najaktywniejszych obszarów współpracy z ukraińskimi miastami jest kultura. Lublin jest ważnym miejscem działań artystycznych, spotkań oraz dyskusji artystów z Polski i Ukrainy. Wśród licznych przedsięwzięć realizowanych w Lublinie ważne miejsce zajmują festiwale, koncerty, wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Lubelskie galerie regularnie prezentują ukraińską sztukę współczesną. W ramach projektów kulturalnych koordynowanych przez Miasto Lublin sfinansowano stworzenie i wyposażenie profesjonalnych pracowni miedialab w trzech ukraińskich miastach (Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku i Równym).

Od lat Miasto wspiera także lubelskie uczelnie w procesie ich umiędzynarodawiania i pozyskiwania studentów zagranicznych. Służy temu specjalny wieloletni program Study in Lublin, w ramach którego Lublin prowadzi m.in. aktywną działalność promocyjną i rekrutacyjną na Ukrainie m.in. poprzez obecność na targach edukacyjnych. W chwili obecnej studenci z Ukrainy stanowią najliczniejsza grupę studentów zagranicznych (prawie 4000 osób z ogólnej liczby 7200, co stanowi najwyższy wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni w Polsce). Jest to też grupa studentów, która najliczniej i najchętniej zostaje w naszym mieście i podejmuje tu pracę zawodową po zakończeniu studiów.

W 2018 z inicjatywy Lublina wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, miastem partnerskim Nancy we Francji oraz Uniwersytetem Lotaryńskim w Nancy powołano Centrum Europejskiego UMCS. Partnerami ukraińskimi w projekcie są: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza oraz Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka. Centrum Europejskie UMCS jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej. Centrum umożliwia studiowanie na dwuletnich studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Prawo międzynarodowe Prawo Unii Europejskiej i uzyskanie podwójnego dyplomowania (dyplom UMCS i Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy) dla spełniających kryteria rekrutacyjne studentów z Ukrainy.

Lublin wspiera także reformę decentralizacyjną wdrażaną w ukraińskich miastach, realizując szereg projektów i działań dotyczących m.in. planowania strategicznego, budżetów partycypacyjnych i innych narzędzi, tworzenia straży miejskich, biur obsługi mieszkańców, młodzieżowych rad miasta, nowoczesnych rozwiązań energetycznychi, miejskiego transportu, promocji miasta, pozyskiwania funduszy europejskich. Organizowany corocznie Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest miejscem spotkań praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców z tej części Europy.

Czytaj tez: Zastępca Prezydenta Lublina ds. Społecznych Monika Lipińska powołana do Rady Polityki Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zostaw komentarz