fbpx
Monika Lipińska

Zastępca Prezydenta Lublina ds. Społecznych Monika Lipińska powołana do Rady Polityki Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25 czerwca 2020
1 888 Wyświetleń

Zastępca Prezydenta Lublina ds. Społecznych Monika Lipińska została powołana przez Panią Minister Marlenę Maląg na członka Rady Pomocy Społecznej IX kadencji. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 24 czerwca w siedzibie Ministerstwa.

Rada Polityki Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada składa się z osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

foto Natalia Wierzbicka

czytaj też: Prezydent Monika Lipińska Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

Zostaw komentarz