fbpx
Monika Lipińska

Zastępca Prezydenta Lublina ds. Społecznych Monika Lipińska powołana do Rady Polityki Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25 czerwca 2020
446 Wyświetleń

Zastępca Prezydenta Lublina ds. Społecznych Monika Lipińska została powołana przez Panią Minister Marlenę Maląg na członka Rady Pomocy Społecznej IX kadencji. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 24 czerwca w siedzibie Ministerstwa.

Rada Polityki Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada składa się z osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

foto Natalia Wierzbicka

czytaj też: Prezydent Monika Lipińska Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

Zostaw komentarz