fbpx

Produkty tradycyjne potencjałem regionu

19 września 2017
805 Wyświetleń

8 września w Lublinie odbyła się największa w regionie konferencja dotycząca produktów lokalnych i tradycyjnych. Była to inicjatywa Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, która w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie realizuje projekt „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”. Najważniejszą kwestią poruszaną na spotkaniu był temat rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkty tradycyjne, certyfikację oraz kontrolę żywności i rolnictwa ekologicznego. Ponadto konferencji towarzyszyły prezentacje dobrych praktyk z czterech partnerskich województw pozwalające na praktyczne wdrażanie ciekawych rozwiązań u producentów z woj. lubelskiego. Uczestnicy projektu biorą również udział w wyjazdach studyjnych, które pozwalają na wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach  ( lubelskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie ). To kolejne przedsięwzięcie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej promujące produkty lokalne i tradycyjne, której prezes Wioletta Wilkos zachęcając do współpracy zapowiada, że już niedługo pojawią się nowe inicjatywy, które wzmocnią potencjał naszych regionalnych producentów. Tymczasem Lubeszczyzna jest na trzecim miejscu po Podkarpaciu i województwie małopolskim pod wzgledem liczby zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi produktów regionalnych.

(ag)

Zostaw komentarz