fbpx

Puławski IUNG pracuje dla Komisji Europejskiej

23 marca 2015
Komentarze wyłączone
731 Wyświetleń

IUNG__fot__Anna_NierobcaInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) poinformował, że otrzymał, jako pierwsza w historii instytucja w Polsce, niezwykle prestiżowy kontrakt z JRC-IES (Joint Resarch Center – Institute for Environment and Sustainability). Czteroletni kontrakt dotyczy analiz rolno-środowiskowych ze szczególnym akcentem na badanie skutków Wspólnej Polityki Rolnej. !

Kontrakt będzie obejmował szczegółowe zadania zakresu:

  • rozwój narzędzi do ocen środowiskowych polityki rolnej,
  • oceny ex-post i ex-ante wpływu instrumentów WPR na środowisko,
  • ewaluacja scenariuszy uwzględniających nowe instrumenty polityki rolnej,
  • rozwój metod oceny i badanie trendów zmian użytkowania gruntów w Europie,
  • analizy i modelowanie przestrzenne skutków polityki rolnej,
  • ocena środowiskowa systemów produkcji rolnej,
  • rozwój wskaźników na poziomie regionu i gospodarstwa z wykorzystaniem dostępnych baz danych,
  • rozwój wskaźników do obserwacji zmian w przestrzeni rolniczej, w tym w jakości gleb,  i monitorowania skuteczności metod łagodzenia degradacji środowiska na obszarach wiejskich.

W skład konsorcjum realizującego kontrakt wchodzą, oprócz IUNG-PIB: Solagro, Francja (koordynator); Von Thünen Institute, Niemcy; SADL/KU Leuven, Belgia; Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania; Environment Agency – Umweltbundesamt, Austria. Z ramienia IUNG-PIB projekt przygotowali i prace koordynować będą dr Grzegorz Siebielec, dr Rafał Wawer oraz mgr Artur Łopatka, we współpracy z innymi zespołami.

źródło: Urząd Marszałkowski Lublin

foto: Pałac Czartoryskich w Puławach – siedziba Instytutu :: fot. Anna Nieróbca, iung.pulawy.pl

Komenatrze zostały zablokowane