fbpx
Ranking Szkół Wyzszych Perspektywy

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020

20 lipca 2020
673 Wyświetleń

Już po raz 21 został ogłoszony Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Liderem wśród uczelni publicznych okazał się Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska. Natomiast w zestawieniu szkół niepublicznych zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego.

W klasyfikacji 100 najlepszych uczelni w Polsce znalazły się również lubelskie szkoły wyższe. Najwyżej w gronie uczelni z Lublina znalazł się Uniwersytet Medyczny – 15 miejsce, Politechnika Lubelska (31), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (34), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (35) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (45).  

Oprócz zestawienia uczelni powstał również ranking 70 kierunków studiów, który ma na celu pomóc maturzystom dokonać najlepszego wyboru.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości “IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Zostaw komentarz