fbpx

Razem czyli Lubelski Obszar Funkcjonalny

13 marca 2015
Komentarze wyłączone
667 Wyświetleń

IMG_0748Ponad 105 milionów euro zamierza wydać Lublin, razem z 15 innymi gminami: Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka, należących doLubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie nowej perspektywy finansowej na lata 20142020. Dzięki tym nakładom będzie możliwa do przeprowadzenia np. rewitalizacja śródmieścia Lublina, parków – Ludowego w Lublinie, który ma stać się zielonymi płacami tej części miasta oraz miejskiego w Lubartowie, budowa i modernizacja przystanków i wiat, chodników, dróg i wiele innych. Dla całego sytemu komunikacji Lublina z sąsiednimi gminami najważniejszą inwestycją będzie wybudowanie centrum komunikacyjnego, w miejscu dzisiejszego Dworca Południowego, który przejmie funkcje Dworca PKS na Podzamczu, co z kolei pozwoli na zagospodarowanie tego terenu na nawo. Obiekt będzie otoczony drogami dojazdowymi oraz rozległym parkingiem, co umożliwi przesiadanie się osobom dojeżdżającym spoza Lublina do pracy w mieście. Wartość inwestycji jest szacowana na 160 milionów złotych. Jak zaznaczył prezydent Krzysztof Żuk, podczas konferencji prasowej w lubelskim ratuszu, poszczególne działania mają wzmocnić rolę Lublina jako metropolii.

(maz)

Foto pod

Komenatrze zostały zablokowane