fbpx

Referendum w Lublinie

3 stycznia 2019
1 295 Wyświetleń

3 stycznia 2019 r. odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka, w sprawie mającego się odbyć w dnia 7 kwietnia referendum lokalnego. W którym mieszkańcy Lublina zdecydują o sposobie wykorzystania terenu Górek Czechowskich. Na styczniową sesję Rady Miasta Lublin ma trafić projekt uchwały z pytaniem referendalnym, na które odpowiedzą mieszkańcy Lublina: Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na ok. 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za przekazanie Gminie Lublin pozostałych ok. 75 ha tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowania, jako zieleni publicznej, przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów.”

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym – mieszkańcy gminy mogą wyrazić w drodze głosowania swoją wolę m. in. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

Podczas spotkań z mieszkańcami w dzielnicach i debat, w których uczestniczyłem
w ostatnim czasie przewijał się temat Górek Czechowskich. Dlatego zdecydowałem, że przedłożę Radzie Miasta Lublin nowej kadencji uchwałę o przeprowadzeniu miejskiego referendum, które pozwoli mieszkańcom wypowiedzieć się co do przyszłości Górek, tematem powinna być ocena wniosku obecnego właściciela tego terenu
. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.


W referendum będą mogły wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie miasta, posiadające czynne prawo wyborcze. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Wynik referendum będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum przypadnie więcej niż połowa ważnych głosów.

Zostaw komentarz