fbpx

RPO 2014-2020 zatwierdzony

18 lutego 2015
Komentarze wyłączone
697 Wyświetleń

marszKomisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W marcu władze województwa planują przedstawienie harmonogramu konkursów na 2015 rok. Z nowego RPO Lubelszczyzna otrzyma 2,23 mld euro. Będą mogły się o nie ubiegać, m.in. samorządy lokalne i przedsiębiorcy. – Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 dla województwa lubelskiego – poinformowali 15 lutego marszałek Sławomir Sosnowski oraz Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Decyzja Komisji Europejskiej ostatecznie zamyka proces negocjacji nowego RPO, trwający od września 2014 roku. Marszałek zapowiedział, że pierwsze konkursy o dotacje z RPO 2014-2020 zostaną ogłoszone w tym roku.

Z RPO 2014-2020 na Lubelszczyznę trafi 2,23 mld euro. – Dodatkowo otrzymamy 80 mln euro na współfinansowanie projektów RPO z budżetu państwa. O tyle zostanie pomniejszony wkład własny do projektów składanych przez części wnioskodawców, głównie tych ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedział marszałek. Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego został podzielony na 14 części. Najwięcej środków przeznaczono na: konkurencyjność przedsiębiorstw (291,6 mln euro), mobilność regionalną i ekologiczny transport (271 mln euro), efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (258,9 mln euro), infrastrukturę społeczną (232 mln euro) oraz rynek pracy (197,9 mln euro). O unijne dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Z funduszy skorzystają np. szpitale i ośrodki zdrowia, osoby bezrobotne i niepełnosprawne, mieszkańcy regionu zagrożeni ubóstwem, a także pracownicy firm, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz szkoły i ich uczniowie.
Komisja Europejska przyjęła łącznie 16 programów regionalnych oraz 6 programów krajowych. Wśród tych ostatnich jest Program Infrastruktura i Środowisko, z którego nasze województwo ma szansę na fundusze na kontynuację budowy drogi S17 do Warszawy oraz na planowaną budowę drogi S19 z Lublina do Rzeszowa. Drugim niezwykle ważnym programem krajowym z punktu widzenia Lubelszczyzny jest Program Polski Wschodniej, adresowany do pięciu regionów: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. – Do 2020 roku do województwa lubelskiego może trafić nawet 25 mld zł pochodzących zarówno z RPO, jak i programów krajowych – podkreślił Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

źródło: Urząd Marszałkowski Lublin

Komenatrze zostały zablokowane