fbpx

Ruszają konsultacje zmiany planów zagospodarowania Miasta

5 lutego 2021
806 Wyświetleń

Miasto Lublin przygotowało 14 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od poniedziałku (8 lutego)  projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do wglądu mieszkańców. Wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 15 marca.

– Po dłuższej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną w kraju, przystępujemy do etapu publicznego wyłożenia planów i konsultacji projektu zawartych w nich zmian. Proces ten ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekty zmian pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą następujących rejonów miasta:

 • ul. Strzeszewskiego i Strzembosza;
 • ul. Rumiankowej;
 • ul. Orzechowej;
 • al. Spółdzielczości Pracy;
 • al. Zygmuntowskich i al. Piłsudskiego;
 • ul. Lubelskiego Lipca ’80, Stadionowej i Kawiej;
 • ul. Krochmalnej, Cukrowniczej i Lubelskiego Lipca ’80;
 • ul. Krochmalnej i Włościańskiej;
 • ul. Podzamcze, al. Tysiąclecia, ul. Lubartowskiej, ul. Ruskiej;
 • al. Kraśnickiej i ul. Parysa;
 • ul. Siewierzan i Wołynian;
 • ul. Wodnej;
 • ul. Wojciechowskiej i Bliskiej;
 • ul. Nowomiejskiej.

Co się zmieni?

Zakres zmian planów, w zależności od obszaru miasta jest zróżnicowany, jednak w głównej mierze związany jest z realizacją wniosków o zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego. Projektowane zmiany zakładają spełnienie oczekiwań wnioskodawców, przy równoczesnym doprecyzowaniu wymaganych wskaźników zabudowy oraz wzmocnieniu ochrony takich elementów jak np. ukształtowanie terenu. Zmiany planów mają również na celu usankcjonowanie istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Wszystkie projektowane zmiany są zgodne z kierunkami rozwoju miasta zapisanymi w uchwalonym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w 2019 r.

Gdzie można zapoznać się z planami zmian?

Projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione będą od 8 lutego do 1 marca, w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektami zmian planów w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie poprzez kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny: 81 466 23 00.

Weź udział w dyskusji

W ramach konsultacji planowana jest również dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi zmian planów miejscowych. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu. O formie dyskusji publicznej, osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w wiadomości zwrotnej. Dokładne terminy dyskusji publicznych dla poszczególnych planów wraz z zasadami wzięcia w nich udziału dostępne są na stronie: www.bip.lublin.eu.

Jak zgłosić swoje uwagi?

Uwagi do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można składać na piśmie na adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin na ich składanie upływa 15 marca

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz