fbpx

Seniorzy wracają na zajęcia w dziennych domach pomocy

4 lutego 2021
440 Wyświetleń

Od 1 lutego podopieczni sześciu dziennych domów pomocy dla seniorów mogą ponownie korzystać z odbywających się tam zajęć I wsparcia oferowanego przez pracowników placówek. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, uczestników obowiązują ścisłe zasady sanitarne. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy, w drugiej połowie lutego działalność wznowi także część klubów seniora.

 W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o możliwości wznowienia działalności przez placówki pobytu dziennego przeznaczone dla osób powyżej 60. roku życia, przeprowadziliśmy szczegółowe analizy dotychczasowych procedur w zakresie bezwzględnego reżimu sanitarnego. Jest to konieczne ze względu bezpieczeństwo zdrowotne zarówno podopiecznych, jak i pracowników. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, będziemy sukcesywnie wznawiać działalność w pozostałych placówkach przeznaczonych dla seniorów – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wojewoda poinformował o możliwości wznowienia działalności w dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach pobytu dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60. roku życia. W związku z tym, od 1 lutego lubelscy seniorzy mogą ponownie aktywnie uczestniczyć w zajęciach w 6 dziennych domach pomocy wchodzących w strukturę Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie:

  • Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28,
  • Centrum Dziennego Pobytu Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 2,
  • Centrum Dziennego Pobytu Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7,
  • Centrum Dziennego Pobytu Nr 3 przy ul. Niecałej 16,
  • Centrum Dziennego Pobytu Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16,
  • Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Jana Pawła II 11,
  • oraz Klub Senior+ „Centrum Aktywizacji” przy ul. Nałkowskich 108.

We wszystkich ośrodkach zajęcia odbywają się zachowaniem reżimu sanitarnego. Seniorzy podzieleni są na małe grupy o stałym składzie, umożliwiające zachowanie odległości pomiędzy osobami. W związku z obostrzeniami zajęcia są prowadzone w ograniczonym zakresie. Obejmują głównie wsparcie psychologa w terapii grupowej, a w razie potrzeb także indywidualnej, treningi umysłu, zajęcia wspomagające oraz pozostałe formy terapii, umożliwiające zachowanie odległości. Seniorzy mogą skorzystać także z wydawanych w ośrodku obiadów. Wszystkim uczestnikom przed wejściem do ośrodka mierzona jest temperatura.

W przypadku seniorów, którzy ze względu na zły stan zdrowia, choroby przewlekłe lub obawy przed zakażeniem koronawirusem, nie chcą brać udziału w grupowych zajęciach stacjonarnych, Zespół Ośrodków Wsparcia w dalszym ciągu świadczy alternatywne formy usług oraz pomocy, polegające głównie na wsparciu telefonicznym, czy umożliwieniu odbioru posiłku na wynos z ośrodka.

Jeśli utrzyma się obecna sytuacja epidemiologiczna, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie planuje otworzyć część prowadzonych Klubów Seniora w drugiej połowie lutego. Zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach, z których korzystają tylko grupy senioralne, co wykluczy kontakt z innymi grupami społecznymi.

Przypominamy, że Zespół Ośrodków Wsparcia cały czas prowadzi nabór do nowo utworzonych Punktów Domowej Opieki w dzielnicy Czuby oraz Czechów. Pomoc w formie dowożenia gorących posiłków skierowana jest do osób najstarszych, samotnych, mających problemy w poruszaniu się i opuszczaniu miejsca zamieszkania.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz