fbpx

SiDLY oferuje lekarzom bezpłatną opiekę nad ich bliskimi podczas epidemii

26 marca 2020
612 Wyświetleń

Jak technologia SiDLY pomaga w walce z COVID-19?

Teleopieka jest rozwiązaniem zwiększającym wydajność szpitali i wspomagającym działania minimalizujące ryzyko zakażenia chorobami wywołanymi wirusami w tym COVID-19 wskutek kontaktów personel – pacjent. W praktyce oznacza to prowadzenie zdalnego, automatycznego monitoringu osób przebywających w izolacji szpitalnej, co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie epidemiologii, system telemedyczny wykorzystywany jest nie tylko w opiece nad pacjentami przebywającymi na szpitalnych oddziałach, w izolatkach, ale i nad osobami objętymi kwarantanną domową i seniorami znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem SARS-CoV-2.

System telemedyczny zapewnia szereg korzyści szczególnie istotnych w czasie epidemii:

  • Pozwala na monitorowanie pacjentów w domu, co umożliwia objęcie opieką medyczną większej liczby osób, zwiększa potencjał ilościowy szpitali i chroni personel medyczny poprzez minimalizację kontaktów pacjent – personel.
  • Usprawnia pracę na oddziałach zakaźnych i w izolatkach. Dzięki zastosowaniu opaski telemedycznej nie ma konieczności wykonywania ciągłych pomiarów przez personel medyczny i kontaktu z chorym, gdyż opaska automatycznie, regularnie i samoistnie wykonuje pomiary, przesyłając je na platformę. Chroni to także zdrowie lekarzy, którzy nie potrzebują tak częstego kontaktu.
  • Pozwala na monitorowanie stanu zdrowia seniorów, czyli osób z obszaru podwyższonego ryzyka zachorowania, w celu podjęcia reakcji na pojawiające się spadki saturacji.
  • Umożliwia zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa poprzez zastosowanie opasek telemedycznych u osób objętych kwarantanną w celu uniknięcia wyjścia poza określoną strefę bezpieczeństwa oraz monitorowania bieżącej sytuacji zdrowotnej w szczególności parametrów takich jak: temperatura, tętno, saturacja.


Zapraszamy lekarzy do zapoznania się ze szczegółami oferowanej usługi teleopieki SiDLY na stronie www.sidly-care.eu/pl/.

Zgłoszenia do programu #SiDLYWspieraLekarzy należy nadsyłać na adres magdalena.swiatkowska@sidly.org bądź telefonicznie +48 665 566 068, podając swój numer PWZ. Zgłoszenia przyjmowane będą od 24.03.2020 do wyczerpania puli 50 urządzeń medycznych.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez SiDLY Sp. z o.o.  

Zostaw komentarz