fbpx

1 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

26 marca 2020
663 Wyświetleń

W środę (1 kwietnia) rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny 10 500 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo w Lublinie przedszkola prywatne, prowadzone przez inne podmioty niż miasto, oferują ponad 4 700 miejsc. Szkoły podstawowe zapewnią tyle miejsc, ilu uczniów zamieszkuje w ich obwodzie.

Przedszkola

Oferta edukacyjna Miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2020/2021 przygotowały 8 726 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1 400 miejsc w oddziałach przedszkolnych. Łącznie liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w edukacji samorządowej wynosi ponad 10 100. Dodatkowe 378 miejsc zapewnione zostanie w przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST oraz w przedszkolach niepublicznych, które wyłonione w ramach konkursów ofert, będą funkcjonować na zasadach przedszkoli publicznych.

Rekrutacja jest skierowana do: 

* Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach: 2014-2017), które nie uczęszczały dotychczas do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Dzieci, które chodzą już do wybranego przedszkola mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola bez konieczności ponownego udziału w rekrutacji. 

* Dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2014 r.), które zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i nie uczęszczają do żadnej placówki prowadzonej przez miasto.Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy w terminie rekrutacji, tj.od 1 kwietnia do 10 kwietnia wypełnią wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/rejestr.aspx). 

Wniosek dostępny będzie w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów (https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/CMS/aplikacje_kandydat.aspx) i dalej w zakładce: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli (https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/). Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę “zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarcząwydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.


Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: 

* W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną; 

* W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej miasta. (https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20202021,460,1082,1.html)

Szkoły podstawowe – klasy I


Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych będą prowadzone w dniach od 1 do 8 kwietnia. Wnioski zgłoszeniowe również będą dostępne na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/rejestr.aspx) w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów, (https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/CMS/aplikacje_kandydat.aspx), gdzie należy wybrać zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. (https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News)Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły prowadzona będzie od 21 do 28 kwietnia. Szczegóły znajdują się na stronie miasta. (https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/informacja-dotyczaca-naboru-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20202021,461,1082,1.html)

Zostaw komentarz