fbpx

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

8 maja 2018
1 038 Wyświetleń

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, będzie miał duży wpływ na bieżącą działalność polskich firm. Wielu przedsiębiorców deklaruje, że nie będzie z niego korzystać, nie zdając sobie sprawy z tego, że decyzja nie będzie leżała po ich stronie, lecz po stronie kontrahentów, czyli płatników faktur.

30 czerwca 2018 r. każda firma otrzyma, bez potrzeby wnioskowania, nowy rachunek VAT w każdym z banków, w którym posiada rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy. Nie może zrezygnować z takiego rachunku,może natomiast wnioskować o otwarcie więcej niż jednego takiego konta w danym banku. Nie ma znaczenia, czy firma jest aktywnym płatnikiem podatku VAT. 1 lipca 2018 r. każdy bank udostępni przedsiębiorcom posiadającym rachunek VAT nowy rodzaj przelewubankowego w PLN – przelew split payment (przelew płatności podzielonej/przelew VAT). Będzie się on różnił od standardowego zakresem informacji, tj. składając zlecenie, poza kwotą wartości brutto faktury, niezbędne będzie uzupełnienie informacji o kwocie VAT, numerze faktury oraz numerze identyfikacyjnym odbiorcy przelewu, którym w większości przypadków będzie numer NIP. Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny
rachunek VAT. Mechanizm jest dobrowolny i to płatnik zdecyduje, czy opłaci fakturę w dotychczasowej formie czy zastosuje przelew split payment. Fakturę będzie można zapłacić mechanizmem podzielonej płatności w całości lub w części – obowiązuje pełna dowolność w tym zakresie. Płatnik faktury, o ile wybierze sposób płatności split payment, nie będzie rozdzielał płatności, będzie dokonywał jednego przelewu na dotychczas wykorzystywany numer rachunku odbiorcy podany na fakturze. Bank obciąży kwotą VAT rachunek VAT, uzna tą kwotą rachunek rozliczeniowy, a następnie wyśle jeden przelew do odbiorcy, obciążając pełną kwotą
rachunek rozliczeniowy. Tym samym na rachunku rozliczeniowym zostanie zarejestrowana dodatkowa transakcja uznania kwotą VAT z rachunku VAT. Odbiorca płatności musi zaakceptować przychodzącą transakcję. Mechanizm podzielonej płatności będzie miał
zastosowanie dla płatności za pojedynczą fakturę. Oznacza to, że jeżeli obecnie firma wykorzystuje zasadę łączenia płatności za faktury do jednego odbiorcy, należy przeanalizować, czy zmiana tego zwyczaju oraz zastosowanie split payment będzie dla firmy korzystne.
Na rachunek VAT będą mogły wpływać środki pieniężne pochodzące jedynie z tytułu: zapłaty VAT, zwrotu kwoty VAT (wynikającej z korekty), zwrotu VAT przez Urząd Skarbowy oraz przelewu środków między własnymi rachunkami VAT w tym samym banku. Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT jest firma, niemniej jednak ma ona ograniczoną możliwość korzystania z tych środków. Będą one mogły być wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do US, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty VAT (wynikającej z korekty) oraz przelewu środków między własnymi rachunkami VAT w tym samym banku. Każde z obciążeń tego rachunku (poza indywidualną decyzją Urzędu Skarbowego dotyczącą przeksięgowania środków) będzie mogło zostać zrealizowane wyłącznie przelewem split payment.

Zostaw komentarz