fbpx

Studenci i doktoranci UMCS docenieni

4 grudnia 2017
1 298 Wyświetleń

W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego  wsparcia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce  oraz szczególnymi osiągnięciami.
1 grudnia w sali widowiskowej Inkubatora  Medialno-Artystycznego, różne grupy najzdolniejszych studentów i  doktorantów naszej Uczelni, z rąk Rektora prof. Stanisława  Michałowskiego, odebrały listy gratulacyjne informujące o przyznaniu  stypendiów z Własnego Funduszu UMCS.

Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie było ogromne – w ramach tegorocznej puli aplikowało aż 195 osób, spośród których nagrodzono 95  najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS. Kwota tegorocznego stypendium wzrosła w porównaniu do  ubiegłorocznej, pierwszej edycji Funduszu – z 2770 zł na 4000 zł.

Nowością tegorocznej edycji WFS UMCS jest szczególne docenienie  absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów w naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Wśród laureatów tego kryterium znalazło się aż 21 studentów pierwszego roku, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia zdobyte w szkole średniej.

O stypendia w ramach WFS mogli także ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia zostały przyznawane oddzielnie dla studentów I roku
studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana między innymi poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący na UMCS Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów Uczelni, podnosi jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Alma Mater, zwiększa aktywność naukową, artystyczną, sportową i społeczną młodzieży oraz zapewnia wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Nabór wniosków do II edycji Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS odbywał się w dniach 18-27 października 2017 r. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów, w wysokości 400 000 tys. zł, pochodzi ze środków własnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Źródło: UMCS, foto: Bartosz Proll

Zostaw komentarz