fbpx

Sukces czasopisma naukowego UMCS!

11 maja 2023
324 Wyświetleń

Czasopismo Studia Iuridica Lublinensia w najnowszym światowym rankingu czasopism naukowych SCImago Journal&Country Rank uzyskało status czasopisma Q2. Włączenie Studia Iuridica Lublinensia do kwartylu drugiego oznacza, że czasopismo Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Instytutu Nauk Prawnych UMCS zajmuje aktualnie najwyższą pozycję na świecie wśród polskich czasopism prawniczych oraz ósme miejsce w rankingu najlepszych czasopism prawniczych Europy Środkowej. 

Wskaźnik Scimago Journal Rank jest miarą prestiżu czasopisma naukowego, który uwzględnia szereg czynników decydujących o jego pozycji. Przy obliczaniu SJR bierze się pod uwagę zarówno liczbę cytowań otrzymanych przez czasopismo, jak i prestiż oraz znaczenie czasopism, z których cytowania pochodzą. Wskaźnik jest obliczony we współpracy z laboratorium SCIMago.

Studia Iuridica Lublinensia to czasopismo naukowe założone w 2003 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, komentarze do orzeczeń sądowych, recenzje oraz sprawozdania z konferencji naukowych, zwłaszcza z zakresu nauk prawnych (prawo). Studia Iuridica Lublinensia ukazuje się cztery razy w roku. Redakcja może podjąć decyzję o wydaniu numeru specjalnego wydawanego w ramach stałego harmonogramu wydawniczego lub jako numer dodatkowy. Wydawane są specjalne numery prezentujące konkretne problemy badawcze, które są nowatorskie, szczególnie aktualne i przyczyniają się do wypełnienia luki poznawczej w obszarze nauk prawnych. 

Więcej: www.umcs.pl/pl/wszystkie-aktualnosci,23641,czasopismo-studia-iuridica-lublinensia-w-swiatowym-rankingu-czasopism-naukowych-scimago-journal-country-rank-uzyskalo-status-czasopisma-q2,132273.chtm

Źródło:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zostaw komentarz