fbpx

Szansa na lepsze jutro

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2020 r. prowadził drugą już edycję programu specjalnego pod nazwą „Pakiet na start II”. Program ten polegał na pomocy w aktywizacji 16 uczestników będących jednocześnie beneficjentami Ośrodków Pomocy Społecznej. Były to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub po 50. roku życia, borykające się jednocześnie z problemami natury społecznej i zdrowotnej, a przede wszystkim zawodowej.

W ramach programu specjalnego każdy z uczestników otrzymał tzw. element specyficzny pomagający usunąć barierę w aktywizacji, którego wartość sięgała nawet 1200 zł w zależności od potrzeb uczestnika. Ponadto wszyscy zostali objęci narzędziem diagnostycznym, jakim jest WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych, po to, aby w sposób indywidualny wskazać predyspozycje, kompetencje oraz zainteresowania związane z przyszłą pracą. Kolejnym etapem programu były spotkania z psychologiem oraz psychoterapeutą, mające na celu zdiagnozowanie problemów oraz barier uniemożliwiających zatrudnienie.

Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale brak pracy jest jednym z najbardziej stresujących czynników wpływających na człowieka. Bardzo często doprowadza do takich emocji, jak brak poczucia własnej wartości, smutek, żal czy złość. Rynek pracy jest dynamiczny i wymagający, często wydaje nam się, że nie będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie przed nami stawia. Należy jednak pamiętać, że nieważne, jak szybko idziemy, ważne, że zmierzamy do przodu. Czasem te małe kroki, których musimy postawić bardzo wiele, pokonując po drodze własne słabości, doprowadzają nas do osiągnięć, które dają nam szanse na lepsze jutro.

Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale brak pracy jest jednym z najbardziej stresujących czynników wpływających na człowieka. Bardzo często doprowadza do takich emocji, jak brak poczucia własnej wartości, smutek, żal czy złość. Rynek pracy jest dynamiczny i wymagający, często wydaje nam się, że nie będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie przed nami stawia. Należy jednak pamiętać, że nieważne, jak szybko idziemy, ważne, że zmierzamy do przodu. Czasem te małe kroki, których musimy postawić bardzo wiele, pokonując po drodze własne słabości, doprowadzają nas do osiągnięć, które dają nam szanse na lepsze jutro.

Najlepszym na to przykładem jest jedna z uczestniczek programu specjalnego. Pani Lidka posiada wykształcenie wyższe oraz może pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego. W Wielkiej Brytanii pracowała jako laborant w fabryce sałatek. Niestety pomimo swego młodego wieku ma duże problemy zdrowotne, które uniemożliwiają jej robienie tego, co jest dla niej nie tylko pracą, ale również pasją. Trzykrotnepróby samobójcze doprowadziły do uszkodzenia układu nerwowego, co wywołało u niej parkinsonizm – chorobę polegającą na drżeniu mięśni. Pani Lidka decyzją lekarza orzecznika ZUS jest całkowicie niezdolna do pracy. Przystępując do programu, była osobą zrezygnowaną, o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Trudne relacje rodzinne pogłębiały jej zły stan psychiczny oraz demotywowały do jakichkolwiek działań. Podczas udziału w programie „Pakiet na start II” Pani Lidka mogła skorzystać z porady doradcy zawodowego, psychologa oraz terapeuty, którzy pomagali jej nabrać wiatru w żagle. Umacniali w niej wiarę we własne możliwości, zachęcali do działania oraz podali pomocną dłoń, bo nikt nie jest tak potrzebny człowiekowi jak drugi człowiek. Pani Lidka za zgodą lekarza medycyny pracy została dopuszczona do pracy, dzięki czemu w ramach programu odbywa staż w jednej z lubelskich spółdzielni, jako pracownik administracyjno-biurowy. A wszystko to dzięki życzliwemu i przyjaznemu pracodawcy, który zaoferował jej możliwość rozwoju z szansą na zatrudnienie docelowo w laboratorium. Spełnia się zawodowo, a praca jest dla niej nie tylko pracą, ale również terapią. Aby mogła poczuć się pewnie i nabrać wiary w siebie, w ramach elementu specyficznego dokonano dla niej zakupu odzieży. Ze względu na długi czas pozostawania bez pracy oraz brak pieniędzy nie było jej stać na buty zimowe, kurtkę czy podstawową odzież.

Kolejnym uczestnikiem jest Pan Stanisław, zamieszkały w gminie Konopnica. Osoba długotrwale bezrobotna po 50. roku życia. Podczas jednej z wizyt w Urzędzie Pracy dał do zrozumienia, że ma myśli samobójcze ze względu na swoją sytuację życiową. Pan Stanisław jest osobą walczącą z uzależnieniem od alkoholu. W wyniku niefortunnego wypadku jakiego doznał podczas prac przydomowych, stracił oko, z czym do tej pory nie może się pogodzić. Ponadto jego pole widzenia w drugim oku również jest ograniczone ze względu na postępującą zaćmę. Z wykształcenia mechanik maszyn rolniczych, ze względu na drżenie rąk nie ma możliwości wykonywania ww. zawodu. W ramach programu specjalnego odbył szkolenie pracownik ochrony. Uczestnicząc w nim, każdego dnia walczył z przeciwnościami oraz własnymi ograniczeniami. Ponieważ szkolenie odbywało się w mieście Lublinie, dojazd do niego wymagał samodyscypliny i organizacji. Zdrowemu człowiekowi wydaje się to proste do zrealizowania, jednak dla osoby niedowidzącej każda czynność okazuje się dużym wyzwaniem. Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dowoził Pana Stanisława na wizyty lekarskie do okulisty oraz neurologa, dzięki czemu polepszył się stan jego zdrowia. Został zakwalifikowany na zabieg zaćmy. Obecnie Pan Stanisław nie podjął jeszcze zatrudnienia, ale priorytetem było poprawić stan jego zdrowia oraz jakość życia, a kolejnym etapem jest praca. Ze względu na bardzo złą sytuację materialną w okresie przedświątecznym, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie zrobili dla Pana Stanisława paczkę świąteczną z żywnością długoterminową oraz środkami czystości. W ramach elementu specyficznego otrzymał telefon komórkowy umożliwiający kontakt m.in. z doradcą oraz bilety MPK. Zakup telefonu był dla Pana Stanisława momentem przełomowym, gdyż otworzyło mu to okno na świat. Sprawy, które dotychczas wymagały jego obecności, aktualnie może zrealizować za pomocą rozmowy telefonicznej, co w jego przypadku poprawia jakość życia oraz ułatwia codzienne funkcjonowanie. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy opłacił przejazd na trasie z Lublina do miejsca zamieszkania, tak by mógł dojeżdżać na szkolenie oraz wizyty w urzędzie. Po zakończeniu procesu leczenia oraz odbytym szkoleniu jest duża szansa na zatrudnienie.

Każdy z nas jako człowiek potrzebuje wsparcia. Czasem wystarczy dobry gest, aby pojawiła się iskra w oku, która sprowadza dobrą lawinę zdarzeń. Przywołany program specjalny pokazuje nam, z jak licznymi i poważnymi problemami borykają się nasi klienci. Jak często nie mają z kim porozmawiać o swoich barierach, lękach, odczuciach.

Mając świadomość potrzeby i chęć pomocy Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej od 01.02.2021 r. rozpoczyna kolejną już edycję programu specjalnego pod nazwą „Pakiet na start III”, w ramach którego uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze oraz psychologiczne. Będą mieli możliwość skorzystania ze stażu, szkolenia czy prac interwencyjnych oraz zniwelowania choć części barier przy pomocy elementu specyficznego. Wszelkie informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej PUP w Lublinie oraz fanpage’u na Facebooku.

Dyrektor PUP w Lublinie
Grażyna Gwiazda

Koordynator programu
Ewelina Piondło

Zgłoś się do programu specjalnego „Pakiet na start III”!
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi nabór uczestników do kolejnej edycji programu specjalnego „Pakiet na start III”.

Jeżeli jesteś osobą w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej, a jednocześnie długotrwale bezrobotną, po 50. roku życia lub posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i korzystasz z pomocy OPS zgłoś się do nas już dziś!

Naszym celem jest pomoc w znalezieniu pracy! Jesteśmy tu dla Ciebie!

Szczegółowe informacje odnośnie programu uzyskasz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11 c (pok. 200) lub pod numerem tel. 81 745 18 16 (wew. 264).

ZAPRASZAMY!

Zostaw komentarz