fbpx
aktywizacja seniorów

Trwa nabór projektów w konkursie na aktywizację seniorów

10 lipca 2020
673 Wyświetleń

Miasto Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na realizację zadań służących aktywizacji i integracji starszych mieszkańców Lublina. Propozycje przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do seniorów, również wykorzystujących elektroniczne i zdalne formy edukacji, można składać do 27 lipca.

Konkurs jest elementem Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów realizowanego na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą swoje działania na rzecz starszych mieszkańców Lublina oraz funkcjonują w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekty powinny zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu trzech miesięcy, tj. od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Oferty można składać elektronicznie do 27 lipca do godz. 8.00 za pomocą platformy internetowej Witkac.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 pok. 107, do 27 lipca do godz. 15.30.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 20 64 lub 81 466 20 69.

Pełne ogłoszenie konkursowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Foto: Marisa Howenstine na Unsplash

Czytaj też: Barszcz Sosnowskiego w Lublinie

Zostaw komentarz