fbpx

Wsparcie dla studentów i doktorantów UMCS pochodzących z Ukrainy

28 lutego 2022
796 Wyświetleń

Publikujemy list władz rektorskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

“Szanowni Państwo,

w obliczu dramatycznych wydarzeń, których doświadcza aktualnie społeczeństwo ukraińskie, władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako wyraz solidarności i troski o członków swojej akademickiej wspólnoty, zdecydowały o podjęciu szeregu działań mających na celu zapewnienie wsparcia studentom i doktorantom UMCS pochodzącym z Ukrainy.

W związku z powyższym informujemy, że na naszej Uczelni została uruchomiona uproszczona procedura wnioskowania o zapomogę, która przysługuje studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej (zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Studenci UMCS pochodzący z Ukrainy, zainteresowani przyznaniem tego rodzaju wsparcia finansowego mogą składać wnioski przez system USOSweb.

W uzasadnionych przypadkach, studenci mogą również składać podanie do Rektora UMCS (za pośrednictwem Dziekana właściwego wydziału) o obniżenie opłaty za studia.

Dodatkowo, na najbliższym posiedzeniu Senatu UMCS przedstawimy do zatwierdzenia program „Talenty na UMCS”, za pomocą którego dla naszych studentów z Ukrainy uruchomiona zostanie dodatkowa pula bezpłatnych miejsc na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

O możliwości zakwaterowania w domach studenckich UMCS będziemy Państwa informować w odrębnych komunikatach.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, we współpracy z naszą Uczelnią, zadeklarowała zapewnienie bezpłatnego wsparcia prawnego osobom potrzebującym go w Polsce w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Pomoc jest realizowana online, z wykorzystaniem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej: ua@oirp.lublin.pl

Dla studentów i doktorantów z Ukrainy nasza Uczelnia zapewnia także pomoc w kryzysie i wsparcie psychologiczne. Wszystkie konsultacje i porady są świadczone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, a szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze specjalistami z:

Poradni Psychologicznej UMCS: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,wsparcie-psychologiczne-na-umcs,95339.chtm?fbclid=IwAR08iSlR8JnJAFBhAso6WUwY5E3-U5dDh190YgWsjst2HKNn0A0_awnWcOc,

Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM działającego w Instytucie Pedagogiki UMCS: https://www.umcs.pl/pl/punkt-wsparcia-i-psychoedukacji-dla-studentow-sensum,9921.htm?fbclid=IwAR3Znt3GJsvBTz-u-7wzNItjzdoCR2T8D5022b5411-fU0WDN_TxCw-DiAQ,

Akademickiego Centrum Wsparcia: https://m.facebook.com/acw.umcs/?_se_imp=2YO5IPpVEUa9lmw90

oraz z doradcami z zespołu OPTIMUM UMCS: https://www.umcs.pl/pl/zespol-ds-optymalizacji-warunkow-ksztalcenia-optimum-umcs,22928.htm?fbclid=IwAR2OJps8cnGucyoPjoZORAOvZWTGoLg-nfBtS66v7QQe4-d3Cu4KgMSJXX8

Dla konkretnych działań pomocowych powołana została także Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Ukrainie, dr Alina Czarnacka. W razie potrzeby uzyskania wsparcia prosimy o bezpośredni kontakt: alina.czarnacka@mail.umcs.pl lub internationalstudents@mail.umcs.pl.

Na Uczelni prowadzona jest także zbiórka pieniężna (https://zrzutka.pl/cx62ur) oraz (uruchamiana od poniedziałku 28 lutego br.) stacjonarna zbiórka darów pod nazwą UMCS Razem dla Ukrainy – Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych środków dla osób z Ukrainy, w tym rodzin naszych studentów.

Wszelkie informacje będziemy na bieżąco przekazywać Państwu za pośrednictwem komunikatów publikowanych na stronie internetowej Uczelni (www.umcs.pl) oraz w mediach społecznościowych.

Niezmiennie mogą Państwo liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Studenci i doktoranci UMCS pochodzący z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców kształcących się na naszej Uczelni, dlatego podejmowane przez nas działania mają za zadanie zapewnienie realnego wsparcia tym, których bezpośrednio dotykają skutki wojny na Wschodzie.

Sytuacja jest dynamiczna dlatego zapewniamy, że będziemy starali się pomagać Państwu na bieżąco, dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej każdego studenta i doktoranta UMCS.

Władze rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”

foto UMCS w Lublinie

Zostaw komentarz