fbpx

Wsparcie mieszkańców Lublina w czasie epidemii

22 października 2020
455 Wyświetleń

Mieszkańcy Lublina potrzebujący pomocy w codziennych czynnościach, czy wsparcia psychologicznego, mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez Miasto

‒ Obawa o zdrowie i życie, poczucie zagrożenia, izolacja to rzeczywistość większości z nas. W tych trudnych tygodniach pamiętajmy też o innych ‒ przede wszystkim o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami, nie posiadających rodzin i bliskich, częściej doświadczających stresu i lęku przed zachorowaniem, obostrzeniami, kwarantanną czy samotnością. Pamiętajmy, że trudny czas epidemii kiedyś się skończy i wrócimy do normalnego życia ‒ mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mają do dyspozycji działający w Lublinie Telefon Zaufania – pod numerem tel. 733 588 900, całodobowo 7 dni w tygodniu świadczone są dyżury psychologiczne, a pod numerem tel. 733 588 600 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00. W sprawach interwencyjnych należy dzwonić po numery: tel. 81 466 55 46 oraz tel. 81 466 55 47. Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie: cik.lublin.eu.

Do dyspozycji mieszkańców są także psychologowie i wolontariusze pełniący dyżury pod obsługiwanymi przez Urząd Miasta numerami telefonów: 

– Tele60+ 81 46 66 999, w dni robocze w godz. 17.00-20.00, numer przeznaczony jest wyłącznie dla Seniorów

– Pracownicy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych, tel. 81 466 30 50, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

– Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów, Ewa Dados, tel. 697 620 669,

– Koordynator ds. wsparcia i pomocy dla osób starszych, dyr. Sławomir Skowronek; tel. 661 555 104, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00.

Przypominamy, że mieszkańcom, przede wszystkim seniorom i osobom chorym, pomagają także lubelskie organizacje społeczne:

– Caritas Archidiecezji Lubelskiej służy wszechstronną pomocą zarówno w zakresie potrzeb doraźnych, jak i długoterminowych. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 sekretariat dyżuruje pod numerami telefonu: 81 532 95 71 lub 534 003 300. Wolontariusze oferują pomoc pod nr tel. 668 770 774

– Stowarzyszenie mali bracia Ubogich pomaga w zmaganiu się z samotnością poprzez wolontariat towarzyszący. Wolontariusze regularnie odwiedzają swoich podopiecznych lub są w stałym kontakcie telefonicznym: tel. 81 538 26 01, e-mail: lublin@malibracia.org.pl

– Fundacja „Domowe Zacisze” organizuje opiekę lekarską i pielęgniarską pacjentom obłożnie chorym i niepełnosprawnym w środowisku domowym oraz przygotowuje chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji. Telefony kontaktowe: 661 874 489603 917 750.

Mimo czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, podopieczni nie zostali pozostawieni samym sobie. Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia telefonują oraz wysyłają wspierające sms-y. Uczestnicy zajęć w domach i klubach seniora preferują przede wszystkim tę formę kontaktu, gdyż cenią sobie rozmowę z drugim człowiekiem. Podopiecznym wydawane są też obiady, z których normalnie korzystaliby podczas zajęć w placówkach.

Lubelscy seniorzy mają również możliwość skorzystania z dowożenia posiłków do miejsca ich zamieszkania oraz z usług opiekuńczych wspierających ich w codziennym funkcjonowaniu. Aktualnie z obiadów dowożonych korzysta 220 osób dziennie. Po analizie potrzeb przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, liczba ta zostanie zwiększona.

Źródło: lublin.eu

Zostaw komentarz