fbpx

W drodze po biznes z dotacją w tle

22 października 2020
674 Wyświetleń

To, co wyróżnia młodych ludzi na rynku pracy, to m.in. bardzo dobra znajomość języków obcych, swobodne korzystanie z nowoczesnych technologii, mobilność i oczekiwanie dobrze płatnej pracy, dostosowanej do ich kwalifikacji oraz uzdolnień. Młodzi zwracają dużą uwagę na życie prywatne i oczekują od rynku pracy swobody i elastyczności. Przy tym wykazują wysoką skłonność do przedsiębiorczości i aż ponad połowa z badanych absolwentów szkół rozważa założenie własnej działalności gospodarczej. I właśnie w naszym urzędzie pracy postanowiliśmy wesprzeć osoby młode pod kątem budowania ich ścieżki zawodowej idącej w kierunku prowadzenia własnego biznesu.

Chcemy odkryć potencjał osoby w zakresie przedsiębiorczości, poznać predyspozycje osobowe i zarazem uzdolnienia przedsiębiorcze. Decydując się na prowadzenie własnej firmy, tzw. bazowe umiejętności przedsiębiorcze powinno się posiadać, a samej przedsiębiorczości można się nauczyć. Właśnie w celu poznania bazowych umiejętności przedsiębiorczych zakupiliśmy z Narodowego Forum Doradztwa Kariery nowe narzędzie diagnostyczne pomocne przy określaniu ścieżki zawodowej, jakim jest Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych. To narzędzie opisujące czynności umysłowe człowieka, jego procesy odbioru informacji, uczenia się, myślenia, podejmowania decyzji czy kontrolę intelektualną i emocjonalną. Kwestionariusz pozwala więc na określenie bazowych uzdolnień, umiejętności przedsiębiorczych. Uzyskując informacje odnośnie predyspozycji i uzdolnień, osoba badana może uświadomić sobie, że pewne uzdolnienia są istotne i mogą być wskaźnikiem powodzenia w przedsiębiorczości rozumianej jako kariera całożyciowa człowieka. Poza tym będzie to szansa na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy ja się do przedsiębiorczości nadaję? Będzie to zarazem bardzo ważne narzędzie dla doradcy klienta, który zapewne połączy je z testem WKP – Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji, dającym wiedzę w zakresie profilu zainteresowań, umiejętności i uzdolnień osoby oraz listy preferowanych i odradzanych zawodów. Dzięki tym narzędziom zainteresowane osoby będą mogły przemyśleć swoja dalszą ścieżkę rozwoju. Jeśli okaże się np., że łączy się ona z działalnością gospodarczą, a brakuje nam doświadczenia zawodowego, to zapewne otrzymamy propozycję stażu u pracodawcy pod kątem przyszłej działalności, albo jeżeli brakuje nam kwalifikacji zawodowych, to takowe zdobędziemy poprzez indywidualne szkolenie dostosowane do naszych potrzeb. Aktualnie zakupiliśmy 500 testów Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych, którym nasi doradcy klienta obejmą 500 osób bezrobotnych w kategorii wiekowej do 25. roku życia.

Zapraszamy zainteresowane osoby do naszych Filii w Bełżycach i w Bychawie oraz do siedziby urzędu w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c. Mam nadzieję, że świadomy wybór ścieżki zawodowej opartej o założenie własnego biznesu będzie odpowiedzią na potrzeby osób młodych i spotka się z dalszym zainteresowaniem naszymi dotacjami na założenie firmy.

Grażyna Gwiazda

dyrektor PUP Lublin

Pani Beata Martyna, to osoba z gminy Niemce, która była zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Lublinie. W wieku 20 lat otrzymała z PUP w Lublinie dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Wykształcenie Pani Beaty to : technik obsługi turystycznej. Na zdobyciu zawodu i podjęciu pracy w nim Pani Beata nie poprzestała. Przez cały czas, podczas spotkań i wizyt w urzędzie z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy mówiła o swojej pasji do motoryzacji. Zamiłowanie do motoryzacji obudził w niej jej ojciec, który od 30 lat prowadzi warsztat samochodowy. Podczas tych wizyt i zaplanowania właściwej ścieżki zawodowej w Indywidualnym Planie Działania Pani Beata w ramach działania do samodzielnej realizacji odbyła szkolenie: w zakresie: obsługi układów klimatyzacji i konserwacji maszyn rolniczych, budowlanych. Ukończyła szkolenie z zakresu wykorzystywania w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierające fluorowane gazy cieplarniane. Podczas praktyk pozyskała praktyczne umiejętności w w/w zakresie. Pomimo braku właściwego wykształcenia kierunkowego, a dzięki właściwie zaplanowanej ścieżce kariery zawodowej i podniesieniu kwalifikacji oraz ścisłej współpracy doradcy zawodowego uzyskała środki w kwocie 18 500,00 zł i przeznaczyła na zakup: urządzenia do obsługi klimatyzacji, tester diagnostyczny, laptop z akcesoriami, zestaw narzędziowy oraz remont lokalu. Do lutego 2020 r. uzupełniła swoje kwalifikacje o tytuł inżyniera rzeczoznawcy samochodowego. Działalność prowadzi od 03.10.2016 r. do dnia dzisiejszego traktując prowadzenie firmy jako zawód – bycie przedsiębiorcą. Pani Beata jest przykładem, iż na realizację pasji, zainteresowań nie trzeba czekać tylko je wdrażać w życie zawodowe i realizować.

Zostaw komentarz