fbpx
Urząd Pracy

Wsparcie osób bezrobotnych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie

27 lipca 2020
656 Wyświetleń

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że aktualnie posiada środki finansowe na:

  • organizację szkoleń dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających w mieście Lublin (V)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (zachęcamy osoby młode do podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji do obecnego rynku pracy. Za czas odbywania szkolenia przysługuje stypendium);
  • organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (staż umożliwi osobie bezrobotnej nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę  stanowisku pracy i pozwoli na uzyskanie stypendium stażowego);
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających w mieście Lublin (V)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a także środki finansowe na formy wsparcia adresowane dla pracodawców w postaci:

– staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Forma ta umożliwia Pracodawcy zweryfikowanie praktycznych umiejętności zawodowych potencjalnego pracownika, bez ponoszenia kosztów związanych z jego zatrudnieniem.

– refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do wysokości 6-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających w mieście Lublin (V)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

– prac interwencyjnych z 6-miesięcznym okresem refundacji w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Szczegółowe informacje można uzyskać:
– na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl
– telefonicznie pod nr tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44
– wysyłając zapytanie na adres: praca@mup.lublin.pl.

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Szkoła Podstawowa przy ul. Berylowej prawie gotowa

Zostaw komentarz