fbpx
WAŻNE
„Aida” w Kinie Konesera (17 września, 2021 11:19 am)
ZOBACZ MÓJ GŁOS. FESTIWAL POEZJI MIGANEJ (15 września, 2021 11:07 am)
“TAM GDZIEŚ MUSI BYĆ NIEBO” (14 września, 2021 5:18 pm)
„Nie kupuj! Adoptuj!” (14 września, 2021 2:56 pm)
Spotkanie Klubowe & Raut Ambasadorów LKB (14 września, 2021 10:15 am)

Współpraca KUL-u i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

20 listopada 2014
Komentarze wyłączone
572 Wyświetleń

UMOWA-TK-141119-001 (1)Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, spółka KUL CREATIVE oraz Lubelski Park Naukowo – Technologiczny zawarły umowę, której celem jest współpraca w zakresie tworzenia realnego partnerstwa między biznesem a nauką. Strony były reprezentowane przez ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, Tomasza Małeckiego, prezesa zarządu LPNT SA oraz Pawła Potakowskiego, prezesa zarządu KUL CREATIVE.

Głównym celem podjętej współpracy jest zbudowanie trwałej i autentycznej współpracy pomiędzy lubelskim biznesem a nauką oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Umowa zakłada podejmowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych i współpracy naukowej, głównie przez wspieranie rozwoju potencjału naukowo-badawczego KUL. Interesariusze zobowiązali się do wspólnego poszukiwania i pozyskiwania źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Strony deklarują gotowość do podejmowania wspólnych działań służących wspieraniu procesów komercjalizacji wyników badań, transferu technologii oraz przekształcania prac rozwojowych w innowacje technologiczne. W ten sposób wzmocniona zostanie kooperacja nauki i biznesu na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, zaangażowane podmioty stworzą wspólną ofertę dla studentów. Na jej podstawie studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będą mogli odbywać wizyty studyjne i współpracować z przedsiębiorstwami wyróżniającymi się innowacyjnością, a działającymi na Lubelszczyźnie i w innych regionach kraju oraz za granicą. Kreowane w ten sposób wśród studentów postawy przedsiębiorczości oraz zdobyte kompetencje i umiejętności praktyczne poprawią konkurencyjność absolwentów KUL na rynku pracy. Z wizyt studyjnych będą mogli korzystać również pracownicy KUL. Celem zakładanych działań jest podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce. Nie bez znaczenia są także plany połączenia sił przy aplikowaniu o wsparcie ze środków publicznych, w tym z Unii Europejskiej.

(fot. Tomasz Koryszko, Archiwum KUL)

Komenatrze zostały zablokowane