fbpx

Wyniki rekrutacji do szkół średnich w Lublinie

15 lipca 2019
1 067 Wyświetleń
Zakończył się kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Zwolniły się miejsca nawet w najbardziej popularnych szkołach, takich jak I, II, III, IV, V i IX liceum ogólnokształcące. W chwili obecnej szkoły prowadzone przez Miasto Lublin dysponują łącznie 2 176 wolnymi miejscami, w tym ponad połowa – 1 095 znajduje się w liceach. W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca.
– Jako miasto podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by każdy uczeń znalazł miejsce w odpowiednim dla siebie typie szkoły. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że nasza kilkuletnia, ciężka praca przyniosła oczekiwane efekty. W ramach przygotowań do przyjęcia podwójnego rocznika otworzyliśmy dwa nowe licea ogólnokształcące: XXIX przy ul. Lipowej i XXX przy ul. Wajdeloty, poprawiliśmy warunki funkcjonowania Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych poprzez znalezienie dla szkoły nowej siedziby przy ulicy Lwowskiej. Poprawiliśmy stan techniczny wielu obiektów, w których funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne, zwiększyliśmy liczbę oddziałów we wszystkich szkołach. Ponadto dwie placówki będą realizowały zajęcia w dodatkowych pomieszczeniach – Liceum IX skorzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 57, a Liceum IV z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19. Przyjęcie podwójnego rocznika uczniów jest bardzo trudnym wyzwaniem logistycznym, również z uwagi na to, że do lubelskich szkół ubiega się o przyjęcie ok. 50% młodzieży spoza granic miasta, również z innych województw. Miasto Lublin z ogromną pomocą dyrektorów szkół podjęło wszelkie analizy i działania organizacyjne, mające na celu przygotowanie placówek do przyjęcia absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

W ramach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 Miasto Lublin przygotowało łącznie 10 360 miejsc w szkołach. Po pierwszym etapie rekrutacji przyjętych zostało 8 184 osób. Na chwilę obecną lubelskie szkoły dysponują łącznie 2 176 wolnymi miejscami, w tym: 1 095 w liceach, 629 w technikach i 452 w szkołach branżowych. W dniu dzisiejszym wywieszone zostały listy uczniów przyjętych oraz rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca.

Zostaw komentarz