fbpx

Zabytki z Muzeum KUL w konserwacji

10 czerwca 2022
561 Wyświetleń

Od 20 maja br. trwają prace konserwatorskie przy 5 zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”. Autorem projektu jest dr Krzysztof Przylicki, natomiast prac konserwatorskich mgr Grzegorz Gołubiak. Koniec realizacji zadania zaplanowany został na 31 grudnia 2022 r.

Konserwacji poddawanych jest pięć zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich (ok. 1500 r.) , jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym, noszącej jednak znamiona poprzedniej epoki oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu – luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Matka Boża z Dzieciątkiem, pracownia śląska; około 1500; rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona; drewno lipowe, ślady zaprawa kredowo-klejowej i warstw malarskich; wys. 135 cm; nr inw. MU KUL III-320; dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r.; fot. Muzeum KUL

O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL. Krytyczny stan zachowania zabytków obliguje do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w uniwersyteckim nauczaniu o rozwoju sztuki okresu średniowiecza i nowożytności. Zadanie obejmuje także wystawę czasową i wydanie folderu, prezentujących historię zabytków i kulisy ich konserwacji.

Zostaw komentarz