fbpx

Zakończył się pierwszy etap negocjacji z Lubelską Akademią Futbolu

12 grudnia 2020
521 Wyświetleń

Miasto Lublin prowadzi negocjacje ze spółką Lubelska Akademia Futbolu. Mają one na celu wypracowanie warunków dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Krochmalnej i ul. Przeskok, z przeznaczeniem na cele sportowe – budowę i prowadzenie obiektu szkoleniowego, na co wyraziła zgodę Rada Miasta Lublin.

Kluczowa część negocjcji zakończona

Właśnie zakończył się pierwszy etap rozmów, podczas którego zapadły ważne kwestie, stanowiące punkt wyjścia dla uzgodnienia szczegółowych zapisów umowy.

Jesteśmy już po kluczowej części negocjacji dzierżawy miejskiej działki pod budowę i prowadzenie Lubelskiej Akademii Futbolu. Poczynione ustalenia pozwalają rozpocząć prace nad zapisami umowy dzierżawy, która będzie zabezpieczać interes miasta. Przeznaczenie tego terenu na cele sportowe jest dopełnieniem planowanego przez nas zagospodarowania tego miejsca, dla którego przewidujemy trzy funkcje, czyli nowy stadion żużlowy, teren dla jazdy konnej oraz Lubelską Akademię Futbolu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Strony ustaliły warunki dzierżawy

W toku negocjacji ustalono stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 4,6 tys. zł netto, obowiązującą przez cały 30-letni okres trwania umowy. Stawka ta mieści się w kwotach sugerowanych w opinii rzeczoznawcy majątkowego i w okresie obowiązywania umowy będzie podlegać aktualizacji, o wskaźnik inflacji. Strony ustaliły również wysokość kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy w kwocie 20 tys. zł oraz wysokość kary umownej w kwocie 500 tys. zł, w przypadku niezrealizowania pierwszego etapu inwestycji z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Dodatkowo wynegocjowano nieodpłatne przejęcie przez Gminę Lublin nakładów inwestycji, zrealizowanych przez dzierżawcę na przedmiocie umowy, po jej wygaśnięciu. Uprawnienie Miasta Lublin dotyczy także korzystania ze zrealizowanych obiektów na preferencyjnych warunkach poprzez udostępnienie młodzieży szkolnej. Szczegółowe warunki tego zobowiązania określi odrębne porozumienie, podpisane po zrealizowaniu inwestycji.

Szczegółowe zapisy umowy kolejnym etapem rozmów

Zakończenie pierwszego etapu negocjacji pozwala na przejście do kolejnego działania, czyli uzgodnienia szczegółowych zapisów umowy dzierżawy, która określać będzie w szczególności zasady udostępnienia i zwrotu nieruchomości. Celem zabezpieczenia interesów Gminy Lublin, jako wydzierżawiającego, będzie zawierać rygory dotyczące obowiązku i terminu realizacji określonego umową przeznaczenia przedmiotu umowy, uzgodnionych zasad zwrotu przedmiotu umowy w przypadku jej rozwiązania bądź wygaśnięcia z upływu okresu, na jaki została zawarta oraz inne służące ochronie interesów wydzierżawiającego przewidziane prawem postanowienia.

Szkolenie dzieci i młodzieży na pierwszym miejscu w planach inwestora

Na terenach położonych w rejonie ulic Krochmalnej i Przeskok, inwestor planuje budowę nowoczesnego kompleksu sportowego służącego szkoleniu dzieci i młodzieży. Powstanie między innymi 7 boisk, w tym dwa z nawierzchnią sztuczną oraz jedno kryte balonem w okresie zimowym. Znajdzie się tam również trzykondygnacyjny budynek z zapleczem treningowym i pokojami dla młodzieży trenującej w Akademii oraz gabinety trenerów. W budynku Lubelskiej Akademii Futbolu przewidziano także zlokalizowanie nowoczesnej siłowni, gabinetów fizykoterapii oraz odnowy biologicznej. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego oraz sal konferencyjnych. Projekt obejmuje realizację infrastruktury drogowej i parkingowej oraz przestrzeni rekreacyjnej przed budynkiem. Kompleks sportowy ma służyć przede wszystkim lubelskim dzieciom i młodzieży, celem rozwijania ich pasji i talentów, i to nie tylko o charakterze piłkarskim. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie bowiem hala sportowa, która w okresie zimowym będzie mogła być miejscem treningów nie tylko dla piłkarzy, ale również przedstawicieli innych sportów, np. piłkarek ręcznych czy lekkoatletów.

Zgoda Rady Miasta na wydzierżawienie na 30 lat nieruchomości o powierzchni ponad 11 ha należących do Miasta, zapadła na sesji 15 października.

Stawka czynszu dla wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Krochmalnej i ul. Przeskok, została dzisiaj (11 grudnia) podana do publicznej wiadomości i dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz