WAŻNE
Masz wybór (Październik 18, 2019 9:21 am)
Co z przyszłością kultury studenckiej? (Październik 17, 2019 10:44 am)
BIOTEKA w Karczmie Słupskiej (Październik 17, 2019 9:05 am)

Zjazd teoretyków i filozofów prawa

10 października 2018
365 Wyświetleń

To wydarzenie znakomicie wpisało się w obchody jubileuszu 100-lecia KUL. W dniach 23-26 września 2018 r. uczelnia gościła wybitnych polskich teoretyków i filozofów prawa, którzy podczas konferencji „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa” dyskutowali na temat współczesnych koncepcji źródeł prawa. Legislacja (konstytucja, ustawy, rozporządzenia, legislacja kształtowana przez samorządy, stowarzyszenia, korporacje zawodowe) to bez wątpienia dominujący współcześnie sposób powstawania prawa. Niemniej myśl, że prawo jest identyczne z ustawą, rozumianą jako pewne akty normatywne, jest dzisiaj poddawana w wątpliwość. Prawo bowiem składa się również z niewysłowionych wprost w ustawie zasad, ideałów i wartości ukształtowanych kulturowo. Ten interesujący związek wzajemnej relacji, nakładania się i warunkowania formalnych i nieformalnych (społecznych i kulturowych) źródeł prawa stał się głównym motywem debaty. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 200 osób z ponad 40 wydziałów prawa z całej Polski. ( Bartłomiej Grzeluszka )

Foto Tomasz Koryszko

 

Zostaw komentarz