fbpx

Zmiana sposobu odbioru odpadów

28 października 2020
462 Wyświetleń

Od nowego roku zmienią się niektóre zasady odbioru odpadów na terenie Lublina. tom.in. Postępowania z bioodpadami, które będzie można kompostować we własnym zakresie.

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi będą mieli prawo do zagospodarowania we własnym zakresie bioodpadów. Na przydomowe kompostowniki mogą trafić zarówno skoszona trawa, części roślin jak i fusy, czy odpadki z kuchni, z wyjątkiem odpadków pochodzenia zwierzęcego. Osoby, które zdecydują się na samodzielne kompostowanie, Miasto zwolni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady kuchenne oraz worka na bioodpady w postaci trawy czy części roślin, i co najważniejsze, skorzystają z częściowego zwolnienia z opłaty. Ulga będzie wynosiła 5 zł/gospodarstwo domowe/miesiąc. Właściciel nieruchomości, który będzie miał kompostownik i będzie kompostował w nim bioodpady powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku.

Ważną zmianą jest także to, że pojemniki lub worki na odpady, które mają być opróżnione danego dnia, mogą być wystawiane poza obręb posesji najwcześniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż o 6 rano. W przypadku usuwania z posesji dużych gałęzi i konarów, należy je związać w sposób umożliwiający ręczny załadunek na pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nie będą w nim przyjmowane bioodpady w postaci trawy, czy części roślin określane dotychczas jako zielone, ponieważ Miasto zapewnia odbiór tych odpadów w ilości nielimitowanej z miejsca ich wytworzenia. W tym samym terminie, kiedy odbierane będą bioodpady, będzie można przekazać do PSZOK odpady typu igły i strzykawki czy glukometry. Nie będzie można za to umieszczać ich w pojemnikach na odpady zmieszane. Wprowadzone zostaną limity ilości przyjmowanych przez PSZOK zużytych opon – do 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych – do 2 ton/rok/gospodarstwo domowe. W nowym roku, warunkiem dostarczenia jakichkolwiek odpadów do PSZOK, będzie okazanie dowodu uiszczenia opłaty za poprzedni miesiąc.

Po wygaśnięciu obecnych umów z firmami świadczącymi usługi odbioru i zagospodarowania odpadów i podpisaniu nowych umów, od 1 lipca 2021 r. w ramach opłaty za odbiór odpadów będzie można oddawać co najmniej 2 razy w roku zużyte opony w ilości nielimitowanej także do organizowanych okresowo punktów selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, również od 1 lipca 2021 r., zmniejszą się częstotliwości odbioru bioodpadów kuchennych, odbieranych w brązowych pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – będą one odbierane raz na 2 tygodnie. Natomiast od 1 stycznia 2025 r. w punktach selektywnego zbierania odpadów będą przyjmowane odpady w postaci tekstyliów i odzieży.

źródło: Biuro Prasowe UM Lublin

foto: Patricia Valério/ Unsplash.com

Zostaw komentarz