fbpx

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Lublin

3 listopada 2020
916 Wyświetleń

Urząd Miasta Lublin poinformował o istotnych zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Lublin, w szczególności w zakresie załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji. Urząd Miasta Lublin pracuje i realizuje wszystkie zadania z zakresu administracji samorządowej, jednak z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników, zostają wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Zalecamy przede wszystkim kontakt elektroniczny i telefoniczny.

Przypominamy, że:

 • obsługa informacyjna klientów Urzędu Miasta Lublin odbywa się za pośrednictwem nr telefonu: 81 466 10 00 i adresu elektronicznego bom@lublin.eu
 • cudzoziemcy mogą uzyskać informacje pod nr telefonu 81 466 10 09 oraz pisząc na adres foreigners@lublin.eu
 • studenci międzynarodowi w sprawach studenckich mogą się skontaktować z koordynatorem ds. studentów zagranicznych w Urzędzie Miasta Lublin pod nr telefonu 81 466 25 11, e-mail: wiktoria.herun@lublin.eu

Dokumenty należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zaś w przypadku spraw z zakresu Wydziału Komunikacji przez stronę www.esp.pwpw.pl lub www.obywatel.gov.pl w zależności od rodzaju sprawy, jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany, 
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu,
 • za pośrednictwem Geoportalu,
 • za pośrednictwem Portalu geodezyjnego.

Dla mieszkańców, którzy muszą załatwić sprawę w trybie pilnym, w 7 lokalizacjach Urzędu Miasta Lublin udostępnione zostały specjalne pojemniki, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach. W miejscach tych są dostępne koperty i materiały biurowe, a pomocy udzielają pracownicy urzędu. Dokumenty można zostawić w budynkach przy: ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Franciszka Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Spokojnej 2, ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji).

Bezpośrednia obsługa interesantów jest realizowana przede wszystkim przez:

 • Biura Obsługi Mieszkańców zlokalizowane przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w godzinach: 7.45-15.15;
 • Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 w sprawach:
  a) sporządzenia aktu zgonu w pokoju nr 287 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 oraz w sobotę w godzinach: 8.00-14.00,
  b) zgłoszenia urodzenia dziecka w pokoju nr 284 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30;
 • Wydział Spraw Administracyjnych w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – przy ul. Spokojnej 2 w pokoju nr 253 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Przypominamy, że płatności z tytułu podatków i opłat można dokonywać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP (dotyczy: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy) oraz za pomocą bankowości elektronicznej i w placówkach Banku Pekao S.A.

Dokumenty do Wydziału Komunikacji można składać wyłącznie:

 • drogą elektroniczną, za pośrednictwem www.esp.pwpw.pl lub poprzez www.obywatel.gov.pl w zależności od rodzaju sprawy,
 • do pojemnika wystawionego przy wejściu do Wydziału Komunikacji, ul. Czechowska 19A,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału.

Jednocześnie przypominamy o ważnych kwestiach z zakresu spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji:

 • pozwolenia czasowe, których termin ważności upłynął po dniu 12 marca 2020 roku zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
 • do 180 dni wydłużony został termin na: zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce (dotyczy pojazdów zakupionych/ sprzedanych po dniu 29 lutego 2020 r.), zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy pojazdów sprowadzonych po dniu 29 lutego 2020 r.),
 • jeżeli pojazd został zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiada ważne badania techniczne oraz wykupione ubezpieczenie OC, można się nim poruszać. W takim przypadku rekomendujemy wstrzymanie się z przerejestrowaniem i elektroniczne zgłoszenie zakupu pojazdu.

Pracownicy Wydziału Komunikacji będą informowali mieszkańców o sposobie i terminie załatwienia sprawy telefonicznie lub drogą e mail. Wszystkie osoby z terminem wizyty ustalonym po dniu 2 listopada zostaną obsłużone w terminie późniejszym. kontakt elektroniczny i telefoniczny.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz